Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen; työryhmän ehdotus

Vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden arvioiminen; työryhmän ehdotus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14930/2022

Vastausaika on päättynyt: 20.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen vuoroasuvan lapsen elatusavun suuruuden määrittämisessä huomioon otettavista näkökohdista. Ehdotetulla ohjeella täydennettäisiin vuonna 2007 julkaistua ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (OM 2007:2).  

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän ehdotuksesta (OM Selvityksiä ja ohjeita 2023:7).

Oikeusministeriö pyytää kiinnittämään lausunnossa huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

- ehdotetut poikkeukset vuoden 2007 ohjeeseen (3. jaksossa),
- elatustukea varten tehtävää merkintää koskeva ohjeistus (5. jakso) ja
- tulisiko täydentävään ohjeeseen lisätä muita näkökohtia vuoroasuvan lapsen elatusapuun liittyen? 
 
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.3.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260,etunimi.sukunimi@gov.fi ja tutkija Aleksi Heikkilä, puh. 02951 50283, etunimi.sukunimi@gov.fi 
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten liitto ry    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Etävanhempien liitto ry    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Isät lasten asialla ry    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin käräjäoikeus    
Lastenvalvojat ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Monimuotoiset perheet ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Vaasan hovioikeus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Asiasanat

elatusapu

vuoroasuminen

elatus

elatustuki

underhåll

underhållsbidrag

växelvis boende

underhållsstöd