Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun (403/2020) lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun (403/2020) lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23905/2020

Vastausaika on päättynyt: 17.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annettua lakia säännöksellä, joka keventäisi pienelle ravitsemisyritykselle aiheutuvaa kustannusrasitetta yksinkertaistamalla hyvityksen laskemismenettelyä. Niin ikään ehdotettu säännös keventäisi pienikokoisten ravitsemisyrityksen tilinpäätösinformaatiota koskevia vaatimuksia saadun hyvityksen osalta. Tällöin myös Euroopan komission edellyttämät takaisinperintävelvoitteet lievenisivät voimassaolevaan lakiin verrattuna.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on keventää ravitsemisyrityksiin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa erityisistä laskennallisista velvoitteista ja pienentää niistä aiheutuvaa kustannusrasitetta pienissä ravitsemisyrityksissä ottaen huomioon, että erityisistä laskentateknisistä kirjanpitotoimista ja tilintarkastuksesta aiheutuvaan kustannukseen nähden hyvitys voi olla sangen vähäinen.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 17.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti puh. 040 570 5032, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
KEHA-keskus    
Keskuskauppakamari    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Oikeusministeriö    
Suomen Taloushallintoliitto ry    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö