Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2193/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä. Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EU 2018/844). Direktiivi annettiin osana Euroopan unionin puhtaan energian pakettia, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta.  

Laissa säädettäisiin velvollisuuksia suunnitella ja rakentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latausvalmiuksia. Lisäksi laissa säädettäisiin velvollisuuksia suunnitella ja rakentaa isoihin, ei-asuinrakennuksiin automaatio- ja ohjausjärjestelmiä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamiseksi.
Tavoitteet
Esityksen keskeisenä tarkoituksena on panna EPBD 2018 -direktiivin velvoitteet kansallisesti täytäntöön mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Esityksen tavoitteena on edistää rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmien lisääntymistä rakennuksissa ja lisätä sähköajoneuvojen latauspisteitä ja latausvalmiuksia rakennuksissa. Tavoitteena on myös helpottaa asukkaan mahdollisuutta ladata sähköautoaan asuinrakennuksen pysäköintipaikoilla tai asuinrakennuksen pysäköintitalossa.Esityksellä pannaan toimeen hallitusohjelman tavoitteita, jotka liittyvät asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseen, hiilineutraalin yhteiskunnan rakentamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen sekä vähäpäästöiseen liikenteeseen.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 8.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne Lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ym.fi.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisesti. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, puh. 0295 250 320, ympäristöneuvos Maarit Haakana, puh. 0295 250 069 ja rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, puh. 0295 250 114. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Green building Council Finland    
Helsingin kaupunki    
Kaupan liitto    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
Lämmitysenergiayhdistys ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Motiva Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pientaloteollisuusyhdistys ry    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppa ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö    
RAKLI ry    
Rovaniemen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen automaatioseura ry (SAS)    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-liitto SULVI ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry    
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus/Sähköinen liikenne - toimialaryhmä    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

energiatehokkuus

maankäyttö- ja rakennuslaki

rakennukset

automaatiojärjestelmät

sähköautot

lataus