Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaus

Lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/525/2018

Vastausaika on päättynyt: 30.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2016 arviointityökalun, jonka avulla jäsenmaat voivat mitata edistystään ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2012)2 (suositus lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten osallistumisesta) toimeenpanossa. Arviointityökalun tavoitteena on saada jäsenmaiden toimintatavat vastaamaan suosituksen (2012)2 edellyttämää tasoa ja siten varmistaa lapsille YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa taattu oikeus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Työkalu koostuu kymmenestä (10) indikaattorista, joiden perusteella jäsenmaat voivat arvioida toimiaan lasten osallistumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi sekä keinojaan tarjota lapsille tilaisuuksia osallistua.

Oikeusministeriö käynnisti alkuvuonna 2019 hankkeen arviointityökalun pilotoimiseksi Suomessa ja asetti 7.2.2019 ohjausryhmän tukemaan ja seuraamaan pilotointihankkeen toteutusta sekä varmistamaan tiedonkulkua hankkeeseen osallistuvien toimijoiden välillä. Ohjausryhmässä on oikeusministeriön lisäksi edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, Lapsiasiavaltuutetun toimistosta, Etnisten suhteiden neuvottelukunnasta, Suomen Kuntaliitto ry:stä, Lastensuojelun keskusliitto ry:stä ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:stä. Ohjausryhmän toimikausi on 11.2.2019-31.1.2020.
Tausta
Ohjausryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan 5.3.2019, että arviointityökalun käsittelemistä teemoista kootaan tilannekuvaus olemassa olevan tiedon perusteella, jonka jälkeen voidaan tunnistaa olennaiset tietopuutteet ja tarkentaa lisätietotarpeita. Käsillä oleva asiakirja on ensimmäinen luonnos kyseiseksi tilannekuvaukseksi. Asiakirjaan on soveltuvin osin koottu tilannekuvauksen lisäksi myös lasten osallistumisoikeuksien toteutumisen kannalta tunnistettuja hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Lisäksi on pyritty tunnistamaan keskeisiä tietopuutteita kuhunkin indikaattoriin liittyen. Asiakirjan rakenne, indikaattorien määritelmät ja numeerisen arvioinnin arviointiperusteet sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten osalta huomioitavat asiat on tässä asiakirjassa esitetty Euroopan neuvoston arviointityökalun mukaisesti. Arviointityökalun kattama aihepiiri on varsin laaja, joten ohjausryhmä on tehnyt tiettyjä rajauksia ja painotuksia teemojen käsittelyn suhteen.
Tavoitteet
​Tilannekuvausluonnokseen pyydetään keskeisten sidosryhmien lausuntoja kesä-elokuussa 2019. Tilannekuvausluonnos on monilta osin vielä keskeneräinen ja sitä täydennetään annettujen lausuntojen, asiantuntijakuulemisten sekä lasten fokusryhmähaastattelujen perusteella syksyn 2019 aikana. Tilannekuvaukseen kerättyjen tietojen pohjalta ohjausryhmä tuottaa arviointiraportin, jossa esitetään arvio lasten osallistumisoikeuksien tämänhetkisestä tilanteesta sekä nostetaan esiin hyviä käytäntöjä ja keskeisiä kehittämiskohteita. Arviointiraporttiluonnos lähetetään sidosryhmien lausunnoille loppuvuonna 2019 ja valmis arviointiraportti on tarkoitus julkistaa alkuvuonna 2020.
Linkit

https://www.coe.int/en/web/children/child-participation-assessment-tool - Arviointityökalu Euroopan neuvoston verkkosivuilla / Bedömningsverktyget på Europarådets webbplats

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM001:00/2019 - Pilotointihanke oikeusministeriön verkkosivuilla (suomeksi)

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM001:00/2019 - Pilotprojektet på justitieministeriets webbplats (på svenska)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/854e12b1-d7d6-4f11-a6ac-f2034443c975/99fb3fe1-c3c1-4a4b-b725-e65465093bd8/MUISTIO_20190121063747.pdf - Arviointityökalu suomeksi (huom. epävirallinen käännös)

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/854e12b1-d7d6-4f11-a6ac-f2034443c975/80dda655-8872-44cf-bde3-af61196ac736/MUISTIO_20190121063459.pdf - Bedömningsverktyget på svenska (obs. en inofficiell översättning)

Liitteet:

LAUSUNNOILLE_Tilannekuvaus_lasten_osallistumisoikeudet_LUONNOS190627.docx - LAUSUNTOAINEISTO: Tilannekuvausluonnos 27.6.2019 / MATERIAL FÖR UTLÅTANDEN: Utkast till lägesbeskrivning 27.6.2019 (på finska)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 30.8.2019. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvaukseksi. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön ja siinä esitettyihin kysymyksiin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat erityisasiantuntija Liisa Männistö (puh. 0295 150 231) ja erityisasiantuntija Panu Artemjeff (puh. 0295 150 211). Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi 
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (sihteeristö)    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Familia ry    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto, BIBU-hanke    
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo)    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki, Konsernipalvelut, Strategia- ja kehittämispalvelut (Markku Rimpelä)    
Ihmisoikeuskeskus    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Kehittämiskeskus Opinkirjo (1)    
Kehittämiskeskus Opinkirjo (2)    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuurojen Liitto ry    
Kuusamon kaupunki    
Kynnys ry    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
LAPE-muutosohjelma    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit ry    
Lapsioikeusjuristit ry (puheenjohtaja)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Forssa (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Forssa (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Hämeenlinna    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Jyväskylä (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Jyväskylä (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kirkkonummi    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kittilä    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kokkola (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Kokkola(1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lahti    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lappeenranta    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Lohja    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Oulu    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Pori (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Pori (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Raasepori    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Rovaniemi    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Tammela (1)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Tammela (2)    
Lapsiystävällinen kunta -malli, Turku    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun keskusliitto ry    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto, oikeuspalvelu    
Maahanmuuttovirasto, turvapaikkayksikkö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Mikkelin kaupunki    
Monik ry (toimisto)    
Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nicehearts ry    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisokanuuna    
Nuorisotutkimusseura (toimisto)    
Nuorten Akatemia ry (1)    
Nuorten Akatemia ry (2)    
Nuorten Suomi ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Ohjausryhmä/ETNO    
Ohjausryhmä/ETNO (vara)    
Ohjausryhmä/Kuntaliitto    
Ohjausryhmä/Kuntaliitto (vara)    
Ohjausryhmä/Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Ohjausryhmä/LSKL    
Ohjausryhmä/LSKL (vara)    
Ohjausryhmä/MLL    
Ohjausryhmä/MLL (vara)    
Ohjausryhmä/OKM    
Ohjausryhmä/OKM (vara)    
Ohjausryhmä/OM    
Ohjausryhmä/SM    
Ohjausryhmä/STM    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (toimisto)    
Opetushallitus (kirjaamo)    
Opetushallitus, kokeilukeskus    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Osaamiskeskus Koordinaatti    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa Lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rikoksentorjuntaneuvosto    
Ristijärven kunta    
Romaninuorten neuvosto    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sateenkaariperheet ry    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Setan nuorisotoimikunta    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalityön tutkimuksen seura    
SOS-Lapsikylä ry    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry (toimisto)    
Suomen Nuorisovaltuustojen liitto NuVa ry (toimisto)    
Suomen Setlementtiliitto ry    
Suomen Unicef ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (1)    
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (2)    
Tampereen yliopisto, All Youth -hanke (3)    
Tehy ry (1)    
Tehy ry (2)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (kirjaamo)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –yksikkö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapset, nuoret ja perheet –yksikkö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Yhdenvertaisuus ja osallisuus –yksikkö    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastot    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtakunnallinen vammaisneuvosto    
Valtimon kunta    
Valtion nuorisoneuvosto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas ry    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

Osallistuminen

Delaktighet

deltagande

osallisuus

lapsen oikeudet

barns rättigheter

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

möjligheter att delta och påverka