Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14593/2020

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform. Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid ministeriet i samarbete med utvecklings- och förvaltningscentret (närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter).
 
Bakgrund
I lagstiftningen om behandling av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen föreslås sådana ändringar som införandet av nya informationssystemtjänster inom arbets- och näringsförvaltningen förutsätter. De nya informationssystemtjänsterna omfattar en riksomfattande helhet av kundinformationssystem, en serviceplattform och ett informationslager för kunder. De ersätter arbets- och näringsbyråns nuvarande kundinformationssystem.

Till den nya serviceplattformen anknyter dessutom en ny möjlighet att skapa och publicera jobbsökarprofiler samt ett informationslager för dessa.
 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att skapa en rättslig grund för en ny serviceplattform som tillhandahålls av det allmänna. Syftet med serviceplattformen är att matchningen mellan arbetstagare och arbetsplatser ska förbättras samt arbetsförmedlingen effektiviseras.

Syftet är också att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen genom att frångå bestämmelser som utgår från kundinformationssystem. Samtidigt ska rollerna i fråga om behandling av personuppgifter ses över så att ansvar och uppgifter riktas till rätt instans.
 
Bilagor:

TE-digi-HE_20210628.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

RP - huvudsakligt innehåll och paragrafer.pdf - Utkast till regeringens proposition – huvudsakligt innehåll och paragrafer

Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande via tjänsten utlåtande.fi senast den 20 augusti 2021.

Den svenskspråkiga översättningen (uppgifter om begäran om utlåtande, propositionens huvudsakliga innehåll och paragraferna) har fogats till tjänsten fredagen 9.7.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi
 
Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i utlåtande.fi

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att ta tjänsten i bruk kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Beredare
Kontaktpersoner för mer information:

Fram till den 6 augusti regeringssekreterare Meri Pensamo
Från och med den 9 augusti Emmi Äijälä

Handläggarnas e-postadresser anges i formen fornamn.efternamn@tem.fi
 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattiliitto Pro ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Asikkalan kunta    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen AVI    
Finanssivalvonta    
Forssan kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hattulan kunta    
Heinolan kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos KELA    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lumijoen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maahanmuuttovirasto    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Paltamon kunta    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rauman kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kasvupalveluiden tuottajat KASPA ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomusalmen kunta    
Taivalkosken kunta    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toholammin kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto THHL ry    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vakuutusoikeus    
Valkeakosken kaupunki    
Valtiokonttori    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Verohallinto    
Verohallinto / Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
VM / Valtion työmarkkinalaitos (VTML)    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki