Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön (IALA) perustamista koskevan yleissopimuksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön (IALA) perustamista koskevan yleissopimuksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12420/2019

Vastausaika on päättynyt: 4.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa otsikossa mainitusta sopimuksesta sekä sen allekirjoittamisen ja hyväksymisen tarkoituksenmukaisuudesta.
Tausta
IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto vastaa väylänpitoa, merenkulun turvalaitteita, navigointi- ja informaatiojärjestelmiä sekä liikenteenohjausta koskevien suositusten laatimisesta. IALA perustettiin vuonna 1957 Ranskan kansallisella lailla neuvoa-antavaksi tekniseksi organisaatioksi ja se on perustamisestaan saakka ollut yksityisoikeudellinen yhdistys. Suomi on ollut IALA:n jäsenenä jo vuodesta 1959.
 
Kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti.
 
Sopimuksen valmistelukokouksia varten perustettiin neuvotteluvaltuuskunta liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä, johon kuuluivat liikenne- ja viestintäministeriön, ulkoministeriön sekä väyläviraston edustajat. Sopimusteksti hyväksyttiin diplomaattikonferenssissa helmikuussa 2020 Kuala Lumpurissa. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.
 
Sopimuksen allekirjoitustilaisuutta on suunniteltu marraskuulle 2020, mutta koronapandemiasta johtuen on kuitenkin epäselvää, voidaanko allekirjoitustilaisuus järjestää tuolloin. On kuitenkin todennäköistä, että sopimus allekirjoitetaan lähitulevaisuudessa. Sopimuksen allekirjoittaminen ei vielä tarkoita sopimukseen sitoutumista, vaan sopimuksen hyväksyminen tapahtuisi erillisellä kansallisella menettelyllä.
Tavoitteet
Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa siitä, pidetäänkö sopimuksen allekirjoittamista tarkoituksenmukaisena. Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausunnonantajilta samalla arvioita myös sopimuksen hyväksymisen tarkoituksenmukaisuudesta sekä siitä, mitä toimenpiteitä sopimus edellyttäisi lausunnonantajien hallinnonalalla ja mitkä niiden toimivaltaan kuuluvista sopimuksen määräyksistä edellyttäisivät eduskunnan myötävaikutusta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 4.10.2020
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa asiasta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivustolta
(Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa ylitarkastaja Heidi Mäntylä p. 0295 34 2073 etunimi.sukunimi@lvm.fi
Jakelu:
Furuno Finland Oy    
Liikenne-ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meritaito Oy    
Navielektro ky    
Oikeusministeriö    
Opetus-ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sabik Oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Traffic Management Finland Group    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VTS Finland    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

merenkulku

valtiosopimus

sjöfart

fördrag