Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksesta Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11651/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta. Liitteeseen ehdotetut muutokset liitteenä olevassa tiivistelmässä. 

Asetusluonnos on saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä.

Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021 ja olisi voimassa 31.12.2021 saakka.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus (1452/2019, liite muutettu 974/2020) Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista on voimassa 31.12.2021 saakka.
Tavoitteet
Asetuksen liitteeseen tehtäisiin lainsäädäntömuutoksista johtuvia teksti- ja nimikemuutoksia ja -täsmennyksiä, yksittäisiä suoritelisäyksiä ja –poistoja sekä teknisluonteisia korjauksia ja täsmennyksiä. Asetusmuutos ei sisällä nykyisten suoritemaksujen korotuksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään maanantaina 24.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/11651/2021.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(at)lvm.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Alcom    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
DNA    
DNA    
DNA    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnet    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäasiainministeriö    
SKAL ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
Telia    
Telia    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Traficom    
Traficom    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö