Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21338/2020

Vastausaika on päättynyt: 7.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annettu laki (695/2019; opiskeluterveydenhuoltolaki) on tulee voimaan 1.1.2021.
Tausta
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuoltolain 2 §:ssä mainituille korkeakouluopiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut 1.1.2021 alkaen.

Opiskeluterveydenhuoltolaissa ei ole säännöstä YTHS:n tiedonsaantioikeudesta. YTHS:n on kuitenkin voitava tarkistaa opiskelijan oikeus opiskeluterveydenhuoltoon, ennen kuin se voi tarjota palveluitaan opiskelijalle. Lisäksi eräät opiskelijoiden opintoja koskevat tiedot ovat välttämättömiä eräiden yhteisöllisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Näin ollen YTHS:n tiedonsaantioikeudesta olisi säädettävä lailla opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi.
Tavoitteet
Tavoitteena on säätää YTHS:lle riittävä ja tarpeellinen tiedonsaantioikeus, joka kunnioittaa korkeakouluopiskelijoiden yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa, mutta joka samalla turvaa opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydettään toimittamaan ke 7.10.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Liisa Holopainen (esittelijä)
Suunnittelija Elina Ryymin

STM:n kaikki sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Kansaneläkelaitos    
Kansaneläkelaitos    
Oikeusministeriö/tietosuojayksikkö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen opiskelijakuntien liitto ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö