Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2195/2023

Vastausaika päättyy: 23.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. 
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi jätelakia. Muutosesitys on osa akkuasetuksen vaiheittain toteutettavaa kansallista toimeenpanoa.

Muutosehdotuksen jatkokäsittely on tarkoitus yhdistää ns. jätelaki I muutoksen käsittelyyn, jonka lausuntoaika päättyi 28.3.2024. 

EU:n akkuja ja paristoja sekä jäteakkuja ja –paristoja koskeva akkuasetus velvoittaa jäsenvaltioita säätämään kansallisesti akkujen ja paristojen markkinavalvontaviranomaisesta. 
 
Tavoitteet
Jätelakiin ehdotetaan lisättäväksi akkuasetuksen edellyttämät täydentävät säädökset markkinavalvontaviranomaisesta. Esityksen mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimisi akkuasetuksen mukaisena markkinavalvontaviranomaisena.

Valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista on tarkoitus tehdä akkuasetuksen edellyttämät muutokset. Luonnokset asetuksen muutoksista sekä perustelumuistiosta ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.  Valtioneuvoston asetusluonnoksen osalta varsinainen lausuntomenettely toteutetaan myöhemmin. 

Jätelakiin esitetyt muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
 
Linkit

https://ym.fi/hankesivu?tunnus=YM005:00/2023 - Hankkeen sivut Hankeikkunassa (hankenumero YM005:00/2023)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.4.2024. Lausuntoaika on kolme viikkoa, jotta säädösmuutokset ehdittäisiin käsittelemään ja saamaan voimaan akkuasetuksen edellyttämässä aikataulussa. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Johanna Routio puh. +358 295 250 137 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi
 
Jakelu:
Addtech Nordic AB    
Akkukierrätys Pb Oy    
Akkuser Oy    
Basf Oy    
Business Finland Oy    
Cactos    
Celllife    
Celltech Oy    
Cursor Oy    
Energiateollisuus    
Envor Group Oy    
ERP-Recycling Oy    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Finnwatch ry    
Fortum oyj    
Fusti    
Kaupan liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kierrätyskeskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Kuusakoski Oy    
Lassila&Tikanoja Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Materiaalikeskus    
Muoviteollisuus ry    
Not innovated here    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Recser    
Sandvik Oy    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Malminjalostus Oy    
Suomen Romukauppiaiden Liitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknisen kaupan liitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus Oy    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vestia    
Asiasanat

markkinavalvonta

marknadskontroll

jäte

akkuasetus

akku

paristo

jäteakku

jäteparisto

markkinavalvontaviranomainen

batteriförordningen

ackumulatorer

batterier

avfall

avfallsackumulatorer

avfallsbatterier

marknadskontrollmyndigheten