Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5425/2024

Vastausaika päättyy: 25.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetusluonnoksesta, jossa puolustusministeriön tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi veteraaniperinnetyön edistäminen. Lisäksi puolustusministeriöstä annetusta valtioneuvoston asetuksesta ehdotetaan poistettavaksi yli-insinöörin viran erityinen kelpoisuusvaatimus, jonka tilalla ehdotetaan säädettäväksi teknillisen neuvoksen viran kelpoisuusvaatimuksesta.
 
Tausta
Puolustusministeriön tehtäviin ehdotetaan lisättäväksi veteraaniperinnetyön edistäminen. Ehdotus perustuu valtioneuvoston kanslian asettaman veteraaniperinnetyöryhmän 9.3.2023 loppuraportin (Valtioneuvoston kanslian julkaisu 2023:3) ehdotukseen. Loppuraportti sisältää useita ehdotuksia veteraaniperinnetyön tulevaisuuden järjestämisestä. Raportin mukaisesti veteraaniperinne ja veteraaniperinnetyö ovat kiinteä osa maanpuolustusta kulttuuriperinnön lisäksi. 

Veteraaniperinnetyötä ei ole erikseen säädetty yhdenkään ministeriön tehtäväksi, joten tilannetta olisi tarpeen selkeyttää.  Koska veteraaniperinnetyö on maanpuolustuksen kannalta yhteiskunnallisesti merkittävä tehtävä, veteraaniperinnetyön edistämistä voitaisiin pitää ensisijaisesti puolustusministeriön tehtävänä. Muut ministeriöt osallistuisivat edelleen toimialansa mukaisesti veteraaniperinteen vaalimiseen.

Puolustusministeriön yli-insinöörin virka on tarkoitus lakkauttaa. Puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n 2 kohdassa ei enää olisi tarpeellista säätää yli-insinöörin viran erityisestä kelpoisuusvaatimuksesta. Puolustusministeriöön perustetaan uusi teknillisen neuvoksen virka, jonka kelpoisuusvaatimukseksi ehdotetaan 6 §:n 2 kohdassa säädettäväksi ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 25.4.2024.

.
Vastausohjeet vastaanottajille
Myös muut kuin alla jakelukohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Siinä tapauksessa, että Lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.plm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/5425/2024.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtioneuvoston Hankeikkunassa.

VAHVA-asiakirjahallintajärjestelmän käyttäjien tulee viedä lausunto VAHVA:ssa asiaan VN/5425/2024.
 
Valmistelijat
 Minnamaria Nurminen, hallitusneuvos,minnamaria.nurminen@gov.fi, puh.0295 140602
 
Jakelu:
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry    
Kirkkohallitus    
Kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Lotta Svärd Säätiö    
maa-ja metsätalousministeriö    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pääesikunta    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotainvalidien Veljesliitto    
Suomen Sotaveteraaniliitto    
Tammenlehvän Perinneliitto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
ympäristöministeriö