Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33421/2021

Vastausaika on päättynyt: 2.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksestä Maailman postiliiton (UPU) yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännönalaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
 

Tausta

YYK:n alaisen Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) 27. kongressi järjestettiin Abidjanissa 9.-27.8.2021. Kongressissa neuvoteltiin muutoksia Maailman postiliiton perussopimukseen, yleisohjesääntöön ja yleissopimukseen.
 
Kongressissa käsitellyt asiat koskivat pääosin Maailman postiliiton tai jäsenmaiden nimettyjen operaattoreiden toimintaa. Osa voimassaolevista määräyksistä sisällytettiin muuttumattomina kongressissa neuvoteltuihin sopimuksiin ja vain osaan artikloista tehtiin muutoksia. Monet muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ilman erityisiä käytännön vaikutuksia. Sopimukset tulevat kansainvälisesti voimaan pääsääntöisesti 1.7.2022.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saattaa lain tasolla voimaan Maailman postiliiton yleissopimus ja sen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset sekä toteuttaa muut kansallisen voimaansaattamisen tarvitsemat toimet.

Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta 2.5.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
erityisasiantuntija Inka Näkkäläjärvi, inka.nakkalajarvi@gov.fi, +358 295 342 052
erityisasiantuntija Sissi Kohtala, sissi.kohtala@gov.fi, +358 295 342 943
yksikön johtaja Sini Wirén, sini.wiren@gov.fi, +358 295 342 532
 
Jakelu:
Bring Express Suomi Oy    
DHL    
DHL    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
FedEx    
GLS    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Kaukokiito Oy    
Kaupan liitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojen liitto    
Kuurojen liitto    
Matkahuolto    
Matkahuolto    
Matkahuolto    
Näkövammaisten liitto    
Oikeusministeriö    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oy    
Posti Oy    
PostNord    
PostNord    
Schenker Oy    
Schenker Oy    
Traficom    
Traficom    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkoministeriö    
Åland Post    
Åland Post    
Åland Post