Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - MAL-seutujen kunnallistekniikka-avustus asuinalueiden rakentamiseen

MAL-seutujen kunnallistekniikka-avustus asuinalueiden rakentamiseen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6035/2019

Vastausaika on päättynyt: 22.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pääministeri Rinteen hallitusohjelman mukaan valtio huolehtii riittävistä panostuksista kunnallistekniikan rakennusavustuksiin.

Valtion ja kuntien välillä solmittaviin, maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeviin MAL-sopimuksiin sidottua kunnallistekniikka-avustusta ehdotetaan jatkettavaksi uudella avustuskierroksella vuosina 2020-2023 valtion talousarviossa myönnettävin valtuuksin. Talousarvioesityksessä ehdotetaan avustusten ja ehdollisten ennakkopäätösten yhteismääräksi 60 miljoonaa euroa.

Avustusta myönnettäisiin uusille asuntoalueille ja täydennysrakennettaville alueille MAL-sopimuskuntiin. Avustus on sidottu MAL-sopimusten toteuttamiseen. Avustettavat kohteet säilyisivät samana kuin aiemmin: kadut, puistot ja täydennysrakentamiselle välttämättömät rakentamistoimenpiteet. Kuten aiemminkin, avustuksen enimmäismäärä olisi 30 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Avustuksen myöntäisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.
Tavoitteet
Avustuksen tarkoituksena on käynnistää ja aikaistaa sekä täydennysrakentamista että uusien asuntoalueiden rakentamista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle lausuntopalvelu.fi:tä käyttäen viimeistään perjantaina 22.11.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetuksesta asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2020-2023 myönnettävistä valtionavustuksista. Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, puh. 0295 250 067 ja sähköpostiosoite anu.karjalainen(at)ym.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Suomen Kuntaliitto ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

kunnallistekniikka-avustus, infra-avustus