Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, EU:n ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, EU:n ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9339/2019

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
 
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.
Tavoitteet
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimukset siltä osin kuin sopimusten määräykset kuuluvat Suomen toimivaltaan. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy lain sopimusten voimaansaattamisesta. Sopimusten tarkoituksena on luoda yhä kattavammat lentoliikennesuhteet EU:n, Yhdysvaltojen, Islannin ja Norjan välille. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 3.12.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/9339/2019.

Toissijaisesti lausunto voidaan lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja kopio Sofia Johanssonille (sofia.johansson@lvm.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/9339/2019.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Sofia Johansson, sofia.johansson@lvm.fi
Jakelu:
Air Navigation Services Finland Oy    
Board of Airline Representatives in Finland    
Business Finland Oy    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Matkailu TEM    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen pysyvä edustusto EU:ssa    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Asiasanat

lentoliikennesopimus