Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö koskien kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamista

Lausuntopyyntö koskien kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14116/2022

Vastausaika on päättynyt: 10.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 6 §:ä esitetään muutettavaksi siten, että tekstiili- ja jalkinejaosto (jaosto I) ja huonekalu- ja kodinkonejaosto (jaosto III) yhdistettäisiin uudeksi tavarajaostoksi (jaosto I). Tavarajaosto käsittelisi tekstiilejä, pukeutumista ja pesula-alaa, huonekaluja, kodinkoneita ja -laitteita sekä elektroniikkaa koskevat asiat.
 
Lisäksi esitetään, että rahoitusasiat siirrettäisiin palvelujaostolta (X) vakuutusjaostolle (IX). Uusi pankki- ja vakuutusjaosto (IX) käsittelisi pankki-, rahoitus- ja sijoittamispalveluja sekä vakuutuksia koskevat asiat.

Muutosten tavoitteena on tasata jaostoissa käsiteltävien asioiden määrää ja siten nopeuttaa asioiden käsittelyaikaa kuluttajariitalautakunnassa.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta asetusluonnoksesta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta oikeusministeriölle viimeistään perjantaina 10.6.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa hallitusneuvos Kirta Heine puh. 02951 50214 tai kirta.heine@gov.fi
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiavirasto    
Fashion Finland    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finnet-liitto ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajamedia ry    
Kuluttajariitalautakunta    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Marttaliitto ry    
Ompelualan Yrittäjät ry    
Puuteollisuusyrittäjät ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Asiasanat

Kuluttajansuoja

kuluttajariitalautakunta