Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyyntö peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: Asia VN/4219/2023

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla on valmistunut arviomuistio peruspankkipalveluista ja luottolaitoslainsäädännöstä. Arviomuistiossa on kartoitettu sääntelyn ajantasaisuutta, lainsäädännön muutostarpeita ja mahdollisia muita toimenpidevaihtoehtoja.
Tausta
Arviomuistiossa kuvataan muutostarpeita seuraaviin sääntelykokonaisuuksiin:
•    peruspankkipalvelut
•    käteisen saatavuus ja käytettävyys
•    luottolaitoksia koskeva asiakkaansuoja- ja menettelytapasääntely (erityisesti hyvä pankkitapa ja sopimusehtosääntely)
•    luottolaitosten toimintaa ja riskienhallintaa koskeva yleinen sääntely
•    talletuspankkien yhteenliittymälainsäädäntö
•    luottolaitosten yhteisömuotoja koskeva lainsäädäntö
 
Tavoitteet
Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn keskeisinä tavoitteina ovat rahoitusmarkkinoita kohtaan koettavan luottamuksen ylläpitäminen sekä markkinoiden, rahoituksen välityksen ja maksamisen asiakkaiden tarpeita vastaava, tehokas ja vakaa toiminta. Selvitystyöllä tähdätään luottolaitossektoria koskevan sääntelyn selkeyttämiseen ja parantamiseen muun muassa päällekkäisyyksien ja vanhentuneiden säännösten kartoittamisella ja tarkentavan sääntelyn tunnistamisella.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM021:00/2023 - Hankesivut

https://vm.fi/pankkipalvelut - Pankkipalvelujen ja luottolaitos­lainsäädännön arviointi

Liitteet:

Pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviointi_Arviomuistio sääntelyn ajantasaisuudesta ja muutostarpeista.pdf - Pankkipalvelujen ja luottolaitoslainsäädännön arviointi - Arviomuistio sääntelyn ajantasaisuudesta ja muutostarpeista

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 12.4.2024 klo 23.59.

Lausuntokierroksen jälkeen valtiovarainministeriö päättää, millä tavalla mahdollisten lainsäädäntömuutosten valmistelua jatketaan.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön pyydetään vastaamaan Lausuntopalvelua (lausuntopalvelu.fi) hyödyntäen. Kaikki annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelussa ja mahdollisissa muissa lainvalmisteluun liittyvissä julkaisukanavissa riippumatta lausunnon toimittamistavasta.

Lausunnon saavat antaa myös muut jakelussa mainitut tahot. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta saadut lausunnot.
 
Valmistelijat
Peruspankkipalvelut, käteisen saatavuus ja käytettävyys:
Neuvotteleva virkamies Kari Kemppainen, p. 02955 30254
Finanssineuvos Risto Koponen, p. 02955 30355

Luottolaitoslainsäädäntö:
Lainsäädäntöneuvos Antti Makkonen (luottolaitoslainsäädäntö, yhteenliittymät, asiakkaansuoja, hyvä pankkitapa), p. 02955 30013
Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju (yhteenliittymät, kriisinratkaisusääntely), p. 02955 30320

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Aktia Pankki Oyj    
Arvopaperimarkkinayhdistys    
Avida Finans AB    
BIGBANK AS    
Bluestep Bank AB (publ)    
BNP Paribas SA    
Brocc Finance AB    
Carnegie Investment Bank AB    
Citibank Europe plc    
Collector Bank AB    
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank    
Danske Bank    
De Lage Landen Finans AB    
DNB Bank ASA    
Ecster AB    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Fellow Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Forex    
Fulbright Suomi -säätiö    
Henkilöstöala HELA    
Ikano Bank AB (publ)    
J.P. Morgan SE    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajariitalautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Loomis Automatia    
Loomis Suomi    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto    
Maaseutupolitiikan neuvottelukunta    
Mikro- ja yksinyrittäjät ry    
Nokas CMS Oy    
Nokas Finland Oy    
Nordea Bank    
Nordnet Bank AB    
Northmill Bank AB    
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
PayEx Sverige AB    
POP Pankki-ryhmä    
Rahoitusvakausvirasto    
Reila Palvelut    
Resurs Bank AB    
Saxo Bank A/S    
SEB    
Siemens Financial Services AB    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)    
Software Finland ry    
SOSTE ry    
S-Pankki Oyj    
Startup Refugees    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto: SAKKI    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto: SAMOK    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen riistakeskus    
Suomen Startup-yhteisö    
Suomen ylioppilaskuntien liitto: SYL    
Suomen Yrittäjät    
Svea Bank AB    
Swedbank AB (publ)    
Svenska Handelsbanken AB    
Säästöpankkiliitto osk    
Takuusäätiö    
Telia Finance Finland    
TF Bank AB    
Tieteellisen seurain valtuuskunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Vammaisfoorumi    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

osuuspankki

liikepankki

säästöpankki

pankkipalvelut

pankkitoiminta