Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Puutarha-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Puutarha-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-6199-2023

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne puutarha-alan ammattitutkinnon perusteisiin tehtävistä muutoksista osaan tutkinnon osaista.
 
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Puutarha-alan ammattitutkinnon perusteiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024.
 
Tavoitteet
Puutarha-alan ammattitutkinnon perusteisiin on tavoitteena tehdä muutokset, jotka liittyvät floristiikan osaamisalan kolmen pakollisten tutkinnon osan nimien ja sisältöjen päivitykseen vastaamaan työelämän osaamistarpeita. Muutoksilla on tarkoitus selkeyttää työprosessien kuvauksia sekä lisätä digitalisaatioon ja kestävään kehitykseen liittyvää osaamista tutkinnon perusteisiin.

Samassa yhteydessä floristiikan osaamisalan muutosten kanssa tutkinnon perusteisiin on tarkoitus tehdä käsitemuutokset korvaamalla esimies-käsitteet esihenkilö-käsitteellä. Käsitemuutokset koskevat kolmea tutkinnon osaa: Golfkentän nurmialueiden hoitaminen, Golfkentän pelikunnosta huolehtiminen ja Tiiminvetäjänä toimiminen.
 
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/9058390/0/tutkinnonosat - Puutarha-alan ammattitutkinnon perusteiden luonnos, linkki ePerusteet-palvelun näkymään.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.1.2024 mennessä.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydämme seuraavien muutettujen tutkinnon osien työelämälähtöisyydestä ja sisällöistä:
  • Tuotteiden myynti ja asiakkaiden palveleminen floristisella alalla
  • Markkinointikampanjan tekeminen puutarha-alalla
  • Kukkasidontatöiden suunnitteleminen ja tekeminen
Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa.

Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
 
Valmistelijat
Puutarha-ala ammattitutkinnon perusteiden muutokset on valmisteltu virkatyönä. Lisäksi on pidetty muutostarpeita valmisteleva keskustelutilaisuus ja kehittämistyöpaja syksyllä 2023.

Lisätietoja antaa Opetushallituksesta opetusneuvos Anne Liimatainen (anne.liimatainen@oph.fi).
 
Jakelu:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
Hyria koulutus Oy    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kauppapuutarhaliitto ry    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kuntatyönantajat KT    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Puutarhaliitto Ry    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys FGA ry    
Suomen Kukkakauppiasliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen puutarhakauppiaat ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry    
Viherympäristöliitto ry