Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityisavustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityisavustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33649/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erityisavustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille. Asetus ehdotetaan annettavaksi valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 7.4.2024.
 
Tausta
Voimassaolevan valtioneuvoston asetuksen avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille (104/2021) mukaista avustusta voidaan myöntää yleisavustuksena. Esitetty asetus poikkeaisi mainitusta asetuksesta siten, että avustusta myönnettäisiin valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin tarkoittamana erityisavustuksena. Erityisavustusten myöntämistä koskevan asetuksen säätäminen on katsottu tarpeelliseksi, jotta myönnettävissä olevat varat voitaisiin kohdentaa paremmin niihin kohteisiin, joissa avustuksesta arvioidaan saatavan paras hyöty. Lisäksi on katsottu, että avustusten myöntäminen erityisavustuksina pystyttäisiin keventämään valtionapuviranomaiseen kohdistuvaa hallinnollista taakkaa. Yleisavustuksia koskeva voimassa oleva asetus 104/2021 jäisi kuitenkin voimaan. Näin mahdollistettaisiin valtionapuviranomaisen harkinnan mukaan avustuksen myöntäminen myös yleisavustuksena.

Ruotsinkielinen asetusluonnos lisätään myöhemmin lausuntopyyntöön.


 
Liitteet:
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Johtava asiantuntija Teo Kangaspunta, puh. +358 50 4795815, teo.kangaspunta@gov.fi
Erityisasiantuntija Riku Tsokkinen, puh.  +358 295 047 315 riku.tsokkinen@gov.fi
 
Jakelu:
Design Forum Finland    
EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Music Finland ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Viexpo    
Saksalais-suomalainen kauppakamari    
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (FINSVE)    
ulkoministeriö    
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV    
valtiovarainministeriö