Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta lossin ohjausköyttä ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisiä vaatimuksia sekä menettelyitä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi koskevan määräyksen kumoamiseksi

Lausuntopyyntö Liikenne- ja viestintäviraston luonnoksesta lossin ohjausköyttä ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisiä vaatimuksia sekä menettelyitä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi koskevan määräyksen kumoamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/154473/03.04.01.00/2023

Vastausaika on päättynyt: 19.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta määräysluonnoksesta:
Lossin ohjausköyttä ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisiä vaatimuksia sekä menettelyitä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi koskevan määräyksen kumoaminen (TRAFICOM/154473/03.04.01.00/2023)
 
Tausta
Liikenne- ja viestintävirasto on havainnut toiminnassaan välittömän muutostarpeen koskien lossien ohjausköyttä ja sitä korvaavaa laitteistoa koskevan määräyksen osalta. Määräyksen kumoaminen on arvioitu tarkoituksenmukaiseksi toimenpiteeksi jatkovalmistelun aloittamisen kannalta.
 
Liitteet:

määräysluonnos_FI.pdf - Määräysluonnos

määräysluonnos_SV.pdf - Utkast till föreskrift

perustelumuistio_FI.pdf - Perustelumuistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 19.4.2023 klo 16.15.
Määräyksen kumoamisen on tarkoitus tulla voimaan 5/2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Aleksi Uttula, päällikkö, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468