Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotus

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 ehdotus

Lausuntopyynnön diaarinumero: KSL/150/03.00.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 9.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 ehdotus asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti.
 
Tausta
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoimatuotantoa ja liikenteen muutostarpeita. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin aluerakenteen elementtejä. Kaavaehdotus muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin 28.1.2020 lainvoiman saanut Keski-Suomen maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.
 
Linkit

http://keskisuomi.fi/maakuntakaava2040 - Maakuntakaava 2040 kaava-aineistot

Aikataulu
Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 8.9.-9.10.2023 Keski-Suomen liiton verkkosivuilla (keskisuomi.fi/maakuntakaava2040), jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja etukäteen sovittaessa Keski-Suomen liiton toimistolla (Lutakonaukio 7, Innova 2, 40100 Jyväskylä).
Kaavaehdotuksesta järjestetään etäyhteyksin esittelytilaisuudet 13.9. ja 27.9.2023 klo 16:30, lisätietoja: keskisuomi.fi/kaavaesittelyt.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus antaa muistutus, jonka pyydämme ensisijaisesti toimittamaan Lausuntopalvelun kautta. Muistutuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi 8.9.-9.10.2023 välisenä aikana. Määräajan jälkeen tulleita muistutuksia ei käsitellä.

Vastineet annettuihin muistutuksiin julkaistaan myöhemmin Keski-Suomen liiton verkkosivuilla keskisuomi.fi/maakuntakaava2040. Mikäli haluatte ilmoituksen vastineraportin valmistumisesta, toimittakaa yhteystietonne Keski-Suomen liiton kirjaamoon (kirjaamo@keskisuomi.fi). 
Valmistelijat
Hanna Kunttu, 040 591 5901, hanna.kunttu@keskisuomi.fi
Liisa Bergius, 040 590 2296, liisa.bergius@keskisuomi.fi
Valtteri Paakki, 040 525 6059, valtteri.paakki@keskisuomi.fi
Reima Välivaara, 040 595 0918, reima.valivaara@keskisuomi.fi