Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-207-2021

Vastausaika on päättynyt: 1.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta.

Osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lainsäädäntöä hyväksyttiin laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020). Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. Uusien koulutuksen perusteiden mukainen koulutus aloitetaan 1.8.2022. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu valmentavaa koulutusta tarvitseville oppivelvollisuusikäisille sekä muille toisen asteen opintoja suunnitteleville.

Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. Valmistelu on tehty opetuksen ja koulutuksen järjestäjien edustajien asiantuntijaverkostossa. Työskentelynsä aikana asiantuntijaverkosto on käynyt keskusteluja sidosryhmien kanssa. Syys-lokakuussa 2020 Opetushallitus järjesti viisi koulutuksen perusteita käsittelevää webinaaria, joihin osallistui yhteensä 500 koulutusalan toimijaa. Perusteluonnos oli nähtävillä 21.9. - 9.10.2020 Opetushallituksen verkkosivuilla, ja sitä kommentoi yhteensä 50 tahoa. Saatu palaute huomioitiin asiantuntijaverkoston työssä, ja luonnos perusteista on ollut nähtävillä Opetushallituksen kotisivuilla tammikuussa 2021.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 1.3.2021

Koulutuksen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös koulutuksen perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Viimeistelyvaiheessa täsmennetään myös se, mikä osa nyt lausuttavana olevasta perusteluonnoksesta on määräystä ja mikä mahdollisesti muuta ohjeistusta.




 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyynnöt on lähetetty perusopetuksen lisäopetuksen, ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen nykyisille järjestäjille. Lisäksi lausuntopyynnöt on lähetetty oppivelvollisuuden laajentamisen seurantaryhmän edustamille tahoille. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. 

Lausuntoa pyydetään yleisesti tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteista. Lausuntopyyntö on jaoteltu koulutuksen perusteiden lukujen mukaisesti. Lopussa on tilaa antaa yleisiä kommentteja ja huomioita perusteluonnoksesta.



 
Valmistelijat
Opetusneuvos Kaisa Räty, kaisa.raty@oph.fi
Opetusneuvos Riia Palmqvist, riia.palmqvist@oph.fi
Opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka@oph.fi
 
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen erityisoppilaitosten verkosto AMEO    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Borgå folkakademi Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Iltakoulujen liitto    
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kangasalan Kaupunki    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansaneläkelaitos    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
Kemin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkopalvelut ry    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulukuraattorit ry    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kvarnen samkommun    
Lahden kaupunki    
Lahden yhteiskoulun säätiö    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Limingan kunta    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Mäntsälän kunta    
Nokian kaupunki    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Portaanpää ry    
Pro lukio ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rauduskylän kristillinen opisto    
Rauman kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan kristillinen opisto ry    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat ry    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luterilainen evankeliyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK    
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry    
Suomen psykologiliitto ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teuvo Voutilaisen koulusäätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Töölön yhteiskoulun osakeyhtiö    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valteri-koulu    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaan kaupunki    
Västra Nylands Folkhögskola    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä