Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

Lausuntopyyntö kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3850-2020

Vastausaika on päättynyt: 6.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää jakeluluettelossa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
Tausta
Opetushallitus käynnisti Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelun osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää valmistelua.

 
Tavoitteet
Opetusuunnitelman perusteet viimeistellään lausuntokierroksella saatavan palautteen pohjalta ja ne annetaan vuoden 2020 lopussa, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen oppivelvollisuuslaiksi. Perusteet tulevat voimaan 1.8.2021, johon mennessä paikalliset opetussuunnitelmat tulee laatia ja hyväksyä näiden perusteiden pohjalta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntopyyntöön vastataan 6.11.2020 mennessä osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jäsentämään perusteiden rakenteen mukaisesti luvuittain, ja niihin liitetään tiivistelmänä keskeisin sisältö.
Lausunnossa viitataan Opetushallituksen asiatunnukseen OPH-3850-2020.
Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet).
 
Valmistelijat
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä 029 533 1155, etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Opetusneuvos Susanna Rajala 029 533 1129, etunimi.sukunimi(at)oph.fi
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen 029 533 1072, fornamn.tillnamn(at)oph.fi
Jakelu:
Susanna Rajala    
Asiasanat

folkhögskolor