Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuuleminen muutokset sähkön jakelu- ja suurjännitteisen verkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmät

Kuuleminen muutokset sähkön jakelu- ja suurjännitteisen verkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmät

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3878/040300/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kuuleminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintojen hinnoittelun valvontamenetelmistä ja vahvistuspäätösluonnoksesta oli avoinna 13.10.–10.11.2023. Energiavirasto julkaisi nettisivuillaan julkiset lausunnot https://energiavirasto.fi/hinnoittelun-valvonta .

Energiavirasto on tehnyt analyysiä kuulemiseen saaduista lausunnoista. Analyysin perusteella erityisesti verkonhaltijat ovat esittäneet huolen rahoituksen riittävyydestä verkkotoiminnan investointeihin 2024–2031 esitettyjen verkon yksikköhintojen jäädyttämiseen ja inflaation käsittelyyn liittyvien muutosten johdosta. Myös omistajia, urakoitsijoita sekä puhtaan energian siirtymää edustavia tahoja on lausuntojen perusteella erityisesti huolestuttanut puhtaan energian siirtymän edellyttämien investointien rahoittamisen edellytykset esitetyillä edellä mainituilla muutoksilla.Asiakkaita edustavat tahot taas erityisesti sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun osalta ovat kiitelleet muutosten johdosta parantuneesta kustannusvastaavuudesta.

Energiavirasto on jatkanut myös valvontamenetelmien vaikutustenarviointia ja huomioinut siinä lausunnoissa saamansa palautteen aiheelliseksi katsomaltaan osin. Virasto on päätynyt esittämään seuraavia muutoksia lausunnoilla olleisiin menetelmäluonnoksiin ja järjestää uuden lausuntokierroksen muutoksista.
Tausta
Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒31.12.2031.Energiavirasto ohjaa verkonhaltijoita kehittämään verkkotoimintaa kohti energiamurroksen mahdollistavaa alustaa, joka toimii yhteiskunnan kannalta tehokkaasti ja joka mahdollistaa toimivat ja terveet markkinat sekä asiakkaiden osallistamisen markkinoille. Vuonna 2024 alkavalla valvontamenetelmäjaksolla keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot on toimitettava viimeistään 15.12.2023 mennessä lausuntopalveluun
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalveluun toimitetut lausunnot ovat julkisia. Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan ne erikseen Energiavirastolle osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi . Pyydämme toimittamaan tällaisista asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.
Valmistelijat
Lisätietoja: Johtaja Veli-Pekka Saajo (veli-pekka.saajo@energiavirasto.fi p. 0295 050 023) ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen (tiina.karppinen@energiavirasto.fi p. 0295 050 035)
 
Jakelu:
Aki Tourunen    
Aleksi Pakkanen    
Anna Pasma    
Antero Reilander    
Antti Rautiainen    
Anu Rantala    
Arto Junttila    
Arto Nieminen    
Arto Pekonen    
Esa Ala-Honkola    
Esa Koivula    
Esa Ukkonen    
Frank Hoverfelt    
Fredrik Nase    
Heikki Lappalainen    
Ina Lehto    
Ingvar Kulla    
Janne Pirttimaki    
Jari Lepisto    
Jarno Ala-Kokko    
Jarno Liimatainen    
Joni Hemmila    
Joni Jaaskelainen    
Jorma Heikkila    
Jorma Myllymaki    
Jouni Pylvanainen    
Juha Koskinen    
Juha Rintamaki    
Juha Sipola    
Jukka Kuula    
Jukka Rajala    
Jukka Ylitalo    
Jussi Lehto    
Jussi Poussa    
Jussi Selenius    
Jyrki Tammivuori    
Kai-Kristian Koskinen    
Kaisa Matschoss    
Kalevi Mattila    
Kari Kuusela    
Kari Kuusela    
Kari Rimpela    
Kari Vaananen    
Kimmo Kivikko    
Kimmo Nurminen    
Kristel Pynnonen    
Kristian Finell    
Kurt Stenvall    
Lasse Lahti    
Lauri Laine    
Lauri Siltanen    
Maarit Herranen    
Magnus Nylander    
Marju Silander    
Marko Haapala    
Marko Niemonen    
Marko Silokoski    
Markus Lehtonen    
Markus Nurmi    
Markus Nurmi    
Matti Takamaki    
Merja Nelimarkka    
Mika Matikainen    
Mika Paloranta    
Mikko Kangasniemi    
Noora Neilimo-Kontio    
Olli Mattila    
Osmo Siirto    
Ossi Perala    
Pasi Haarala    
Pasi Kuokkanen    
Pertti Menonen    
Petri Dahlstrom    
Petri Malinen    
Petri Pylsy    
Petri Sihvo    
Petri Tuomainen    
Pia Palokangas    
Rami Tahtinen    
Risto Kosunen    
Risto Lappi    
Risto Lehtonen    
Sallila Sahkonsiirto    
Sami Kervinen    
Sanni Harala    
Tapani Liuhala    
Tapio Jalonen    
Tarja Heinonen    
Tero Karhumaki    
Tero Mantyla    
Timo Jutila    
Timo Korpelainen    
Timo Patana    
Timo Virikko    
Toivo Hurme    
Tomi Toivonen    
Tommi Korpi    
Tommi Lahdeaho    
Tony Eklund    
Tuomas Liikala    
Tuomo Hakkarainen    
Vesa Hatila