Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/144/2022

Vastausaika on päättynyt: 1.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen ändras.
 
Avvägningen om studierna ska betraktas som heltidsstudier eller deltidsstudier ska i fortsättningen bedömas utifrån studiernas omfattning endast i fråga om vissa särskilt fastställda studier. 
 
Det föreslås att den sänkta skyldigheten att söka arbete som för närvarande gäller arbetssökande som deltar i frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån i uppskattningsvis en dryg månad begränsas till att gälla endast sådana studerande som deltar i frivilliga studier och som inte har slutfört sådan utbildning som leder till examen och som ger yrkesfärdigheter efter grundskolan eller gymnasiet.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken under regeringsperioden att sysselsättningsgraden i en situation där världsekonomin utvecklas normalt och den inhemska ekonomin återspeglar den globala utvecklingen ska nå upp till en nivå på 75 procent i åldersgruppen 15–64 år 2023. Ett mål enligt regeringsprogrammet är dessutom att förbättra arbetslösas möjligheter att studera på deltid vid sidan om jobbsökning.
 
Enligt regeringsprogrammet ska regeringen också genomföra en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet. Den parlamentariska grupp som bereder reformen av det kontinuerliga lärandet drog den 17 december 2020 upp riktlinjer för att utveckla systemet med utkomstskydd för arbetslösa så, att arbetslösa ska ha bättre möjligheter än för närvarande att studera utan att arbetslöshetsförmånen går förlorad.
 
Regeringen fattade den 11 februari 2022 beslut om sysselsättningsåtgärder som ska stärka statsfinanserna med minst 110 miljoner euro. Regeringen drog upp riktlinjer för att förtydliga hur deltidsstudier och arbetslöshetsförmåner kan sammanjämkas samt för att i större utsträckning än för närvarande möjliggöra studier och kompetensutveckling vid sidan av jobbsökning utan att arbetslöshetsförmånen går förlorad.
 
Dessutom fattade regeringen beslut om att frivilliga studier som stöds med utkomstskydd för arbetslösa ska ses över så att de undantag som gäller jobbsökningsskyldigheten för dem som studerar frivilligt ska begränsas till att gälla endast sådana personer som saknar yrkesfärdigheter. Ändringen höjer sysselsättningen med cirka 1 100 personer och den offentliga ekonomin stärks som helhet med cirka 41 miljoner euro per år.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förbättra arbetslösas möjligheter att studera vid sidan om jobbsökning utan att förlora arbetslöshetsförmåner. Syftet är dessutom att skapa klarhet i hur en arbetssökandes studier påverkar rätten till arbetslöshetsförmån. Propositionen syftar också till att göra processen med behandling av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa smidigare för arbetssökande och att säkerställa att utkomstskyddsärenden behandlas utan dröjsmål.
 
Ett ytterligare syfte med propositionen är att öka sysselsättningen med cirka 1100 personer.
Länkar:
Bilagor:

FI HE luonnos työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi.pdf -

SV RP utkast förslag till lagstiftning om arbetslösas studier och rätt till utkomstskydd för arbetslösa.pdf - Det svenskspråkiga utkastet till proposition kompletteras när översättningen är klar. Uppdatering 20.6.2022: Översättningen av hela propositionen blir tyvärr inte klar under remissen. Arbets- och näringsministeriet beklagar det förändrade läget.

Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas till arbets- och näringsministeriet senast den 1 juli 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 1 juli 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.
 
För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Mer information ges av
specialsakkunnig Noora Santala, tfn. 029 504 7304 (utkomstskydd för arbetslösa)
specialsakkunnig Eero Janhonen, tfn. 0295 047 201 (tjänster för arbetssökande)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi.
 
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
AMS Åland    
Asikkalan kunta    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hangon kaupunki    
Hattulan kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Isojoen kunta    
Janakkalan kunta    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Joensuun kaupunki    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämsän kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE -toimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto    
Karijoen kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kela    
Kemijärven kaupunki    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kontiolahden kunta    
Kosken Tl:n kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kurikan kaupunki    
Kärkölän kunta    
Lahden kaupunki    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinlahden kunta    
Laukaan kunta    
Lempäälän kunta    
Lestijärven kunta    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lukiolaisten liitto    
Lumijoen kunta    
Marttilan kunta    
Merijärven kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Muuramen kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Nokian kaupunki    
OKM    
OM    
Opetushallitus    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisen kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Parkanon kaupunki    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Polvijärven kunta    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puumalan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pälkäneen kunta    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruoveden kunta    
Saarijärven kaupunki    
Salon kaupunki    
SAMU    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sauvon kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Seinäjoen kaupunki    
Siikajoen kunta    
Siilinjärven kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
STM    
Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto – SAKKI ry    
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen yrittäjät    
Suomusalmen kunta    
Tampereen kaupunki    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
TE-hallinnon henkilöstöjärjestö    
Teuvan kunta    
Toholammen kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tyrnävän kunta    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uusikaupunki    
VAKO    
Valkeakosken kaupunki    
Valo-valmennus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Virtain kaupunki    
VM    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken kaupunki