Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiksi valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin

Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiksi valtioneuvoston sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksiksi liittyen perusopetuksen jälkeisten koulutusten haku- ja valintaperusteisiin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9573/2021

Vastausaika on päättynyt: 20.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 
  • valtioneuvoston asetukseksi perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä,
  • opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (699/2017) muuttamisesta sekä
  • opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa.
Tausta
Asetusluonnokset liittyvät oppivelvollisuuden laajentamisesta ja uudesta tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta aiheutuviin haku- ja valinta-asetusten päivitystarpeisiin. Asetusluonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä esitetään kolmen erillisen perusopetuksen jälkeisen haun yhdistämistä yhdeksi vuosittain järjestettäväksi yhteishauksi, kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen lisäämistä yhteishaun käyttöalaan sekä lukion oppimäärän suorittaneiden poistamista yhteishaun soveltamisalasta. Lisäksi mm. hakutoiveita, varasijalta opiskelijaksi ottamista, hakemuksen toimittamista ja Opetushallituksen tehtäviä koskevaan sääntelyyn ehdotetaan muutoksia.
 
Asetusluonnoksessa opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (699/2017) muuttamisesta ehdotetaan muutoksia koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvaa valintaa koskeviin säännöksiin. Lisäksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita tarkentavia muutoksia ja päivityksiä.
 
Lukiokoulutuksen valintaperusteita koskeva asetus ehdotetaan uudistettavaksi. Asetusluonnoksessa opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvaa valintaa koskeviin säännöksiin ehdotetaan muutoksia. Lukion valintaperusteita koskevaan sääntelyyn ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset koskien hakukohteita ja keskiarvorajan asettamista. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita tarkennuksia ja päivityksiä mm. pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin sekä IB-tutkintokoulutukseen liittyen.
Linkit

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM031:00/2021 - Asetusluonnokset ja asetusmuistiot ovat luettavissa myös Hankeikkunassa

https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM031:00/2021 - Utkasten till förordningar och promemoriorna anslutning till dem finns på adressen

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 20.8.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon keskeinen sisältö pyydetään tiivistämään lausunnon päätteeksi lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikon ”Lausunnon keskeinen sisältö” alle.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/9573/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/9573/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
Valmistelijat
Anne-Maria Marttila
asiantuntija
anne-maria.marttila@minedu.fi 
0295 330 050

Piritta Sirvio
hallitusneuvos
piritta.sirvio@minedu.fi
0295 330 238
 
Jakelu:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin Rudolf Steiner -koulu    
Helsingin saksalainen koulu    
International School of Helsinki    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lahden Rudolf Steiner -koulu    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen erityiskasvatuksen liitto SEL ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Lähilukioyhdistys ry    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Rudolf Steiner -koulu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Asiasanat

opiskelijavalinta

valintaperusteet

yhteishaku