Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen kansalaiseen rinnastettavat henkilöt valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa

Suomen kansalaiseen rinnastettavat henkilöt valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4682/2023

Vastausaika on päättynyt: 6.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Asukasvalinta valtion tukemiin vuokra- ja asumisoikeusasuntoihin (ARA-asunnot) on säännelty. Asukasvalinnan tavoitteena on, että asunnot osoitetaan eniten tarvitseville ruokakunnille ja samalla pyritään monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asukkaaksi voidaan valita Suomen kansalainen ruokakuntineen tai ulkomaalainen, jonka oleskeluoikeus Suomessa täyttää tietyt kriteerit. 
Tausta
Ympäristöministeriö käynnisti säädösvalmisteluhankkeen tammikuussa 2023. Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ovat seuranneet ja ohjanneet Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämän hyökkäyssodan alusta lähtien valtion tukemien asuntojen käyttöä sotaa paenneiden ukrainalaisten asumisessa. Tilapäistä suojelua saaneiden henkilöiden oleskelulupaperuste ja oleskelulupien kesto ovat aiheuttaneet tulkintaongelmia ARA-asuntojen asukasvalinnan näkökulmasta.
Tavoitteet
Tavoitteena on, että sotaa paenneet, tilapäistä suojelua saavat voisivat tulla valituiksi valtion tukemien asuntojen asukasvalinnassa. Tavoitteena on myös selkeyttää valtion tukemien asuntojen asukasvalintasäännöksiä muiden kuin Suomen kansalaisten osalta, jotta Suomessa laillisesti oleskelevien henkilöiden oikeudellinen asema ja mahdollisuudet järjestää asuminen omatoimisesti paranisivat. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää soveltamiskäytäntöä ja vähentää epäselviä tulkintatilanteita. Asukasvalintaa koskevissa säännöksissä on myös havaittu päivitystarpeita, jotka liittyvät lähinnä oleskelulupia koskevan lainsäädännön muutoksiin.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 6.6.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään tallentamaan lausuntonsa myös VAHVA-asialle VN/4682/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitussihteeri Satu Eronen, satu.eronen(at)gov.fi, p. 0295 250 180 (poissa 8.−17.5.2023). 
Jakelu:
A-Kruunu Oy    
Aspa-säätiö    
Asuntosäätiö    
Diakonissalaitos    
Espoo    
Espoon Asunnot Oy    
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin Asumisoikeus Oy    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsinki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan Asunnot Oy    
Joensuu    
Joensuun Kodit Oy    
Jyväskylä    
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaani    
KAS asunnot Oy    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistö Oy M2-Kodit    
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu    
Kirkon Ulkomaanapu ry    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kotimajoituksen Tuki ry    
Kotoutumisen osaamiskeskus    
Kouvola    
Kuopio    
Kuuma-seutu    
Lahti    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenranta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Maahanmuuttovirasto    
Mikkeli    
Moniheli ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Nokian Vuokrakodit Oy    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oulu    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
PKS Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry    
Plan International Suomi sr    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pori    
Rovaniemi    
Satakunnan ELY-keskus    
SATO Oyj    
Savonlinna    
Savonlinnan Vuokratalot Oy    
Seinäjoki    
Setlementtiasunnot Oy    
Sevas Kodit Oy    
Sininauhasäätiö    
Sisäministeriö    
Sivakka    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Ukrainalaiset ry    
Tampere    
Tampereen Vuokra-asunnot Oy    
TA-Yhtymä Oy    
Turku    
TVT Asunnot Oy    
Tyvene Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukraina Task Force    
Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasa    
Vailla vakinaista asuntoa ry - VVA ry    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VAV Asunnot Oy    
Vuokralaiset VKL ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Y-Säätiö    
Asiasanat

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

asuminen

valtion tukemat vuokra-asunnot

oleskeluluvat

tilapäinen suojelu