Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen kansalaiseen rinnastettavat henkilöt valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa

Personer som jämställs med finska medborgare vid val av boende till statligt stödda hyres- och bostadsrättsbostäder

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4682/2023

Vastausaika on päättynyt: 6.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Valet av boende till statligt stödda hyres- och bostadsrättsbostäder (ARA-bostäder) är reglerat. Syftet med valet av boende är att bostäderna ska anvisas för de hushåll som mest behöver en bostad och samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur och i socialt hänseende balanserade bostadsområden. Till boende kan väljas en finsk medborgare med hushåll eller en utlänning vars uppehållsrätt i Finland uppfyller vissa kriterier. 
Bakgrund
Miljöministeriet inledde lagberedningsprojektet i januari 2023. Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har sedan början av det anfallskrig som Ryssland inledde i februari 2022 följt och styrt användningen av statligt stödda bostäder till boende för ukrainare som flytt kriget. Grunden för uppehållstillstånd för personer som får tillfälligt skydd och uppehållstillståndens längd har orsakat tolkningsproblem med tanke på valet av boende till ARA-bostäder.
Målsättningar
Avsikten är att personer som flytt kriget och får tillfälligt skydd ska kunna väljas till boende till statligt stödda bostäder. Ett mål är också att göra bestämmelserna om val av boende till statligt stödda bostäder tydligare i fråga om andra än finska medborgare i syfte att förbättra den rättsliga ställningen för personer som lagligen vistas i Finland och deras möjligheter att ordna boende på egen hand. Ett mål är dessutom att förenhetliga tillämpningspraxisen och minska de situationer där tolkningen är oklar. Bestämmelserna om val av boende anses behöva en översyn också till följd av ändringar som gjorts närmast i den lagstiftning som gäller uppehållstillstånd.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandena till miljöministeriet i lausuntopalvelu.fi senast den 6 juni 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet ges genom att man besvarar en begäran om utlåtande som publicerats i lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska svaranden registrera sig och logga in i lausuntopalvelu.fi.

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan lausuntopalvelu.fi Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i lausuntopalvelu.fi.
Beredare
Mer information ger regeringssekreterare Satu Eronen, satu.eronen(at)gov.fi, tfn 0295 250 180.
Sändlista:
A-Kruunu Oy    
Aspa-säätiö    
Asuntosäätiö    
Diakonissalaitos    
Espoo    
Espoon Asunnot Oy    
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin Asumisoikeus Oy    
Helsingin kaupungin asunnot Oy    
Helsinki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan Asunnot Oy    
Joensuu    
Joensuun Kodit Oy    
Jyväskylä    
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaani    
KAS asunnot Oy    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kiinteistö Oy M2-Kodit    
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu    
Kirkon Ulkomaanapu ry    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät - KOVA ry    
Kotimajoituksen Tuki ry    
Kotoutumisen osaamiskeskus    
Kouvola    
Kuopio    
Kuuma-seutu    
Lahti    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenranta    
Lapsiasiavaltuutettu    
Maahanmuuttovirasto    
Mikkeli    
Moniheli ry    
Monika-Naiset liitto ry    
Nokian Vuokrakodit Oy    
Nuorisoasuntoliitto ry    
Oikeusministeriö    
Oulu    
Pelastakaa lapset ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
PKS Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry    
Plan International Suomi sr    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pori    
Rovaniemi    
Satakunnan ELY-keskus    
SATO Oyj    
Savonlinna    
Savonlinnan Vuokratalot Oy    
Seinäjoki    
Setlementtiasunnot Oy    
Sevas Kodit Oy    
Sininauhasäätiö    
Sisäministeriö    
Sivakka    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Fingo    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelija-asunnot SOA ry    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Ukrainalaiset ry    
Tampere    
Tampereen Vuokra-asunnot Oy    
TA-Yhtymä Oy    
Turku    
TVT Asunnot Oy    
Tyvene Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukraina Task Force    
Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasa    
Vailla vakinaista asuntoa ry - VVA ry    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
VAV Asunnot Oy    
Vuokralaiset VKL ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Y-Säätiö    
Ämnesord

asumisoikeusasunnot

vuokra-asunnot

asuminen

valtion tukemat vuokra-asunnot

oleskeluluvat

tilapäinen suojelu