Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14045/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

 
 
Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi päästökauppalakia siten, että päästökauppalakiin lisättäisiin säännökset päästökauppalaitosten vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman käyttöönotosta, hakemisesta ja asetuksenantovaltuudesta sekä muut velvoittavat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan alkuvuodesta 2021.
 

Liitteet:

Lausuntopyyntö PKL.docx - Lausuntopyyntö

VN0032231_Lausuntopyyntö PKL_sv.docx - Begäran om yttrande

PKL muutosehdotus.docx - Ehdotus päästökauppalain muuttamiseksi

PKL muutosehdotus SV.docx - Förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja toimittamaan mahdolliset lausuntonsa viimeistään 28 päivänä elokuuta 2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa

Tarja Virkkunen, ylitarkastaja
Tehokkuus, teknologia ja päästökauppa
Puh. +358 295 048 252, tarja.virkkunen@tem.fi


 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
FINAS-akkreditointipalvelu    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö