Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuuleminen muutokset sähkön kantaverkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmät

Kuuleminen muutokset sähkön kantaverkkotoiminnan hinnoittelun valvontamenetelmät

Lausuntopyynnön diaarinumero: 3880/040300/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.12.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kuuleminen sähkö- ja maakaasuverkkotoimintojen hinnoittelun valvontamenetelmistä ja vahvistuspäätösluonnoksesta oli avoinna 13.10.–10.11.2023. Energiavirasto julkaisi nettisivuillaan julkiset lausunnot https://energiavirasto.fi/hinnoittelun-valvonta .

Energiavirasto on tehnyt analyysiä saaduista lausunnoista. Analyysin perusteella erityisesti verkonhaltijat ovat esittäneet huolen rahoituksen riittävyydestä verkkotoiminnan investointeihin 2024–2031 esitettyjen verkon yksikköhintojen jäädyttämiseen ja inflaation käsittelyyn liittyvien muutosten johdosta. Myös omistajia, urakoitsijoita sekä puhtaan energian siirtymää edustavia tahoja on lausuntojen perusteella erityisesti huolestuttanut puhtaan energian siirtymän edellyttämien investointien rahoittamisen edellytykset esitetyillä edellä mainituilla muutoksilla.

Energiavirasto on jatkanut myös valvontamenetelmien vaikutustenarviointia ja huomioinut siinä lausunnoissa saamansa palautteen aiheelliseksi katsomaltaan osin. Virasto on päätynyt esittämään seuraavia muutoksia lausunnoilla olleisiin menetelmäluonnoksiin ja järjestää uuden lausuntokierroksen muutoksista.


Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden lausua suuntaviivasta.
 
Tausta
Energiavirasto on valmistellut verkkotoimintojen hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamenetelmien päivittämistä vuosille 1.1.2024‒31.12.2027 ja 1.1.2028‒31.12.2031.Energiavirasto ohjaa verkonhaltijoita kehittämään verkkotoimintaa kohti energiamurroksen mahdollistavaa alustaa, joka toimii yhteiskunnan kannalta tehokkaasti ja joka mahdollistaa toimivat ja terveet markkinat sekä asiakkaiden osallistamisen markkinoille. Vuonna 2024 alkavalla valvontamenetelmäjaksolla keskeisiä tavoitteita ovat toiminnan kehittäminen ja kokonaistehokkuus.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot on toimitettava viimeistään 15.12.2023 mennessä lausuntopalveluun
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalveluun toimitetut lausunnot ovat julkisia. Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on mielestänne salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne selvästi sekä toimittamaan ne erikseen Energiavirastolle osoitteeseen kirjaamo@energiavirasto.fi . Pyydämme toimittamaan tällaisista asiakirjoista myös sellaiset versiot, joista salassa pidettävät tiedot on poistettu.
 
Valmistelijat
Lisätietoja: Johtaja Veli-Pekka Saajo (veli-pekka.saajo@energiavirasto.fi p. 0295 050 023) ja johtava asiantuntija Tiina Karppinen (tiina.karppinen@energiavirasto.fi p. 0295 050 035)
 
Jakelu:
Antero Reilander    
Antti Keskinen    
Harri Korhonen    
Ina Lehto    
Juha Luusua    
Jukka Metsälä    
Jukka Ruusunen    
Panu Ahrnberg    
Pasi Kuokkanen    
Petri Malinen    
Sami Jakonen    
Sanni Harala    
Toivo Hurme    
Ulla-Maija Moisio