Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö potilasasiakirja-asetukseen tehtävistä muutoksista

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö potilasasiakirja-asetukseen tehtävistä muutoksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2048/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja potilasasiakirja-asetukseen tehtävistä muutoksista.

Tausta
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) on tullut voimaan 30.3.2009.
Potilasasiakirja-asetus on säädetty potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) nojalla.
 
Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021, jäljempänä asiakastietolaki) tulee voimaan 1.11.2021. Lailla on kumottu laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).
Tavoitteet
Potilasasiakirja-asetukseen tehdään tässä yhteydessä asiakastietolaista johtuvat teknisluonteiset muutokset. Esityksellä kumottaisiin vanhentuneet viittaukset asiakastietolakiin (159/2007) ja tehtäisiin asiakastietolaista johtuvat välttämättömät muutokset. Laajempia potilasasiakirjoja koskevan sääntelyn muutoksia tehdään sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Tiedote kokonaisuudistuksesta: https://stm.fi/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tiedonhallintasaadosten-kokonaisuudistus-kaynnistyy
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.10.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Asetusluonnoksessa on näkyvillä ainoastaan potilasasiakirja-asetuksen kumottavat ja muutettavat pykälät tai momentit. Yliviivaus tarkoittaa poistettavaa tekstiä.  Muutettavat kohdat on merkitty kursiivilla. Katkoviivat ennen ja jälkeen momentteja tarkoittavat sitä, että pykälän muut momentit jäävät entiselleen.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Marja Penttilä, marja.penttila@stm.fi
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, anna.karkkainen@stm.fi
Jakelu:
Espoo    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
HALI ry    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsinki    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kuntaliitto    
Kuopio    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
LPY    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Oulu    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
STM kirjaamo    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vantaa    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri