Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta

Begäran om utlåtande om ett utkast till statsrådets förordning om finansiering som beviljas för beredning, planering och genomförande av ändringar i välfärdsområdets, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering, informationsförvaltni

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14931/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansministeriet ber i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om finansiering som beviljas för beredning, planering och genomförande av ändringar i välfärdsområdets, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering, informationsförvaltning och informationssystem.

I lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (15 §, nedan införandelagen) finns bestämmelser om finansieringen av välfärdsområdenas temporära beredningsorgan samt av välfärdsområdena och verksamheten fram till 2023.

Det specialunderstöd som anvisas för IKT-ändringskostnader kompletterar den finansiering till områdena 2021 och 2022 som anknyter till genomförandet av reformen och om vilken bestäms i 15 § i införandelagen. När det gäller åren 2023–2026 kompletterar specialunderstödet den finansiering med allmän täckning till områdena om vilken föreskrivs i lagen om finansieringen av välfärdsområdena, så att understödet särskilt riktas till slutförandet av de IKT-ändringar som är nödvändiga efter att organiseringsansvaret överförts.
Bakgrund
Den 12 maj 2021 godkände statsrådet planen för de offentliga finanserna 2022–2025, som också innehåller ett beslut om ramarna för statsfinanserna. I rambeslutet ingår sådana IKT-ändringskostnader i samband med social- och hälsovårdsreformen som riktas till områdena för perioden 2022—2025. De anslag som reserveras för IKT-beredningen 2021 avgörs i samband med tilläggsbudgetprocessen.

IKT-ändringskostnaderna budgeteras under moment 28.70.05 (Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet) i statsbudgeten. Anslaget under momentet  får användas till betalning av statsunderstöd för beredning och genomförande av informationshanteringen, informationsförvaltningen och de informations- och kommunikationstekniska ändringarna i samband med social- och hälsovårdsreformen till välfärdsområdena och Helsingfors stad samt för beredning av HUS-sammanslutningen. 

Anslaget är till sin karaktär ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) och som beviljas och betalas till välfärdsområdena och Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen för de IKT-kostnader som beredningen föranleder. Den statliga finansieringen av den temporära HUS-beredningsgruppen betalas till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Statsunderstöd söks på det sätt som statsbidragsmyndigheten separat meddelat och vid den tidpunkt som myndigheten meddelat.

Det primära målet med finansieringen är att säkerställa att områdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kan sköta sina uppgifter störningsfritt i samband med överföringen av organiseringsansvaret. Avsikten är att finansieringen riktas särskilt till sådana ändringsarbeten och anskaffningar som är nödvändiga med tanke på den allmänna förvaltningen och till andra icke branschspecifika IKT-funktioner samt till sådana nödvändiga ändringar av branschspecifika informationssystem som förutsätts i lagstiftningen. Finansiering anvisas inte för modernisering av verksamheten, trots att förnyandet av i synnerhet branschspecifika informationssystem även omfattar ändringar i verksamheten.

Enligt den föreslagna förordningen beviljas statsunderstöd, inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten, till ett belopp som motsvarar de kostnader som berättigar till statsunderstöd, och för beviljande och utbetalning av understödet krävs det inte att statsunderstödstagaren deltar i finansieringen. I de statsunderstöd som anvisas för beredning och genomförande av IKT-ändringar ingår sålunda inte någon självriskandel för sökanden.

På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och social- och hälsovårdsministeriet är statsbidragsmyndighet. Författningsgrunden för statsunderstöden preciseras med denna förordning. Bemyndigandet att utfärda förordning baserar sig på 8 § i statsunderstödslagen, enligt vilken närmare bestämmelser om hur statsunderstöd som hör till tillämpningsområdet för statsunderstödslagen ska beviljas, utbetalas och användas i enlighet med budgeten kan utfärdas genom förordning av statsrådet.
Bilagor:
Tidtabell
Finansministeriet ber er lämna ett utlåtande om utkastet till förordning senast den 5 augusti 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni ta kontakt på e-postadressen lausunto.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlåtande.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.
Beredare
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, enhetschef, finansministeriet, tfn +358 295 530 066

Anna Rajala, biträdande jurist, finansministeriet, tfn +358 295 530 088

Petri Tuominen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn +358 295 530 214

Markku Heinäsenaho, dataadministrationschef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 158

Teemu Luukko, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet, tfn +358 295 488 455

e-post: fornamn.efternamn@vm.fi, fornamn.efternamn@stm.fi och fornamn.efternamn@intermin.fi
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin pelastuslaitos    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon shp    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun liitto    
Kainuun pelastuslaitos    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon ky    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kallio peruspalvelukuntayhtymä    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvleukuntayhtymä/ peruspalveluliikelaitos Jyta    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen shp/Keski-Suomen seututerveyskeskus    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsnäs kommun    
Kosken Tl kunta    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin kaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntayhtymä kaksineuvoinen    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin liitto    
Lapin pelastuslaitos    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Närpiön kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Oulunkaaren ky    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne    
Perusturvakuntayhtymä Akseli    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan liitto    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitosky    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kansanterveystyön ky    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon ky    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun tersveyskeskuksen ky    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven ja Karstulan seudun SoTe kuntayhtymä    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon Sote ky    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Ämnesord

Kunnat

kommuner

valtionavustus

samkommuner

statsunderstöd

Kuntayhtymät

Pelastustoimi

Räddningsväsendet

sote-uudistus

social- och hälsovårdsreformen