Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28173/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022. Asetus olisi määräaikainen ja se olisi voimassa 1.päivästä tammikuuta 31.päivään joulukuuta 2022. 

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne asetusluonnoksesta.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 3.12.2021.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2022. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tietohallintoneuvos Marjukka Ala-Harja (etunimi.sukunimi@gov.fi, +358 2955 30489)
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
AMK rehtorineuvosto Arene ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
JATTK > nyk. Tyttömyyskassa Aaria    
JHL    
Jyväskylän yliopisto    
Kehitysvammaliitto    
KEVA    
Kuntaliitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto, FinFami    
Muistiliitto    
Nuoret lesket ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rakennusalan työttömyyskassa    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ev.lut.kirkon kirkkohallitus    
Suomen ortodoksisen kirjon kirkkohallitus    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon työttömyyskassa    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Digi- ja väestötietovirasto

maksuasetus