Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Suomen rannikkostrategian luonnokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Suomen rannikkostrategian luonnokseen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25152/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevaan Suomen rannikkostrategian luonnokseen.

 
Tausta

Rannikkostrategia tarkentaa Suomen merialuesuunnitelman 2030 visiota ja toimenpiteitä rannikolle. Rannikkostrategia tähtää vuoteen 2050. Toimintamalliin liittyvät toimenpiteet ulottuvat vuoteen 2030, mutta yhteisiä periaatteita sekä toimijaverkostoa on tarpeen peilata toimintaympäristön muutoksiin vähintään viiden vuoden välein. Rannikkostrategia on tarkoitettu sidosryhmien käyttöön ja avuksi yhteistyöhön toistensa kanssa.
Rannikkostrategia muodostettiin laajan sidosryhmäyhteistyön kautta. Yhteiset kehittämisen periaatteet sekä TOP 10 toimenpiteet ovat sidosryhmien työn tulos.

 
Tavoitteet
Rannikkostrategian tavoitteena on edistää rannikon kestävää käyttöä vastaten luontokadon, ilmastomuutoksen ja saastumisen uhkiin. Rannikkostrategia ohjaa ja viitoittaa rannikolla tapahtuvaa kehittämistä ja suunnittelua. Strategiassa keskitytään yhteisen toimintamallin näkökulmaan: tunnistetaan keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuspisteet, yhdessä tekemisen ja tiedonjakamisen paikat sekä ohjauskeinoja. Näiden yhteisten toimenpiteiden sisältöjä ja vastuita konkretisoidaan toimenpidekorteilla.

Strategia tullaan viimeistelemään syksyn aikana.
Linkit
Aikataulu
Lausuntoaika on 6.7.2023 - 15.9.2023

Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoon tulee merkitä diaarinumero VN/25152/2023. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Tiina Tihlman
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto
tiina.tihlman@gov.fi
Jakelu:
Betoniteollisuus ry    
BirdlifeSuomi    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/Vesienhoito    
Fingrid Kirjaamo    
Fintrafik    
Gasgrid    
Greenpeace    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Kirjaamo FMI    
Kirjaamo GTK    
Kirjaamo Luke    
Kirjaamo LVM    
Kirjaamo Metsähallitus    
Kirjaamo MMM    
Kirjaamo OKM    
Kirjaamo Riistakeskus    
Kirjaamo SM    
Kirjaamo Syke    
Kirjaamo TEM    
Kirjaamo Traficom    
Kirjaamo UM    
Kirjaamo VM    
Kirjaamo VNK    
Kirjaamo VTT    
Kirjaamo Väylävirasto    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Mara    
Metsästäjäliitto    
MTK    
Museovirasto    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjamaan ELY-keskus/Vesienhoito    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Satakuntaliitto    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamat ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys    
Suomen Vapaa-ajankalastajat ry    
Suomen varustamot ry    
Uudenmaan ELY-keskus/Vesienhoito    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus/Merenhoito    
Varsinais-Suomen liitto    
Visit Finland    
WWF Suomi