Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4 ja määräyksestä 15

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/103478/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:
 
1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4 AD/2022M
2) Radiotaajuusmääräyksen 4 AD/2022M perustelumuistioluonnos
3) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos 15AT/2022M
4) Määräyksen 15AT/2022M  perustelumuistioluonnos 
Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräystä sovelletaan 100 Hz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko).

Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset. Lisäksi on otettu huomioon eurooppalainen taajuuksienkäyttösuunnitelma (ERC:n raportti 25).   Liikenne- ja Viestintäviraston määräys 15 sisältää käytön ehdot sellaisille radiolähettimille, joiden käyttöön ei tarvita erillistä radiolupaa. Näitä ovat muun muassa matkaviestimet, PMR446-radiopuhelimet, RLAN-laitteet, radiomikrofonit, yhteistaajuudella toimivat kauko-ohjauslaitteet ja muut pienitehoiset radiolähettimet sekä ohjaus-, valvonta- tai hälytystutkat.  

Olennaiset muutokset: 

Kiinteä liikenne
 • Lisätty 7 GHz:n taajuusalueelle kokonaan uusi radiolinkkirasteri 56 MHz:n kanaville
Siirtyvä liikenne ja lyhyen kantaman radiolaitteet
 • Lisätty viittaukset komission täytäntöönpanopäätöksiin
  • (EU) 2021/1730 - rautateiden radiojärjestelmät
  • (EU) 2022/173 - 900/1800 MHz radiojärjestelmät
  • (EU) 2022/172 - lyhyen kantaman radiolaitteet (SRD)
  • (EU) 2022/180 - lyhyen kantaman radiolaitteet (SRD)
  • (EU) 2022/179 - WAS/RLAN
 • Laajakaistaisten datasiirtolaitteiden osakaistoille 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz ja 5945-6425 MHz on lisätty huomautus "Käyttörajoituksia sisä- ja ulkotiloissa, sekä ajoneuvoissa, junissa ja ilma-aluksissa (ks. määräys 15).".
 • Sallittu tukiasemien käyttö luvasta vapaana rajoitetusti määrätyillä harrastus- ja työyhteyksiin osoitetuilla ns. RHA68-kanavilla
 • Siirtyvän liikenteen osa-alueiden 457,500 - 458,100 MHz ja 467,500 - 468,100 MHz huomautussarakkeeseen lisätty tieto digitaalisten 6,25kHz kanavavälin radioiden käytön sallimisesta
 • Komission päätöksen (EU) 2022/180 mukaisesti sallitaan taajuusalueen 9 kHz - 130 MHz käyttö koteloiduille ydinmagneettista resonanssia (NMR) käyttäville tutkimuslaitteille ja vapautetaan laitteet luvanvaraisuudesta.
 • ECC:n päätöksen ECC/DEC/(06)08 ja harmonisoidun standardin EN 302 066 mukaiset maa- ja seinätutkalaitteet taajuusalueella 30 MHz - 12,4 GHz vapautetaan luvanvaraisuudesta.
Satelliittiliikenne
 • Lisätty osa-alueille 399,9-400,05 MHz, 14,25-14,5 GHz ja 27,5-29,5 GHz viittaukset ECC:n päätöksiin ja standardeihin sekä tieto siitä, että osa-alueella on luvasta vapaita päätelaitteita.
Radioamatöörit
 • Lisätty osa-alueille 29,520-29,560 kHz ja 29,620-29,660 kHz toistinasemakanavia
 • Lisätty taajuusalueelle 433,075-433,150 MHz ja 438,075-438,150 MHz toistinasema-allokaatio
Tavoitteet
Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia.
Linkit

https://www.traficom.fi/fi/saadokset?group=initial&limit=20&offset=0&query=&sort=created - Traficom, säädökset ja määräykset

https://www.traficom.fi/sv/foreskrifter - Traficom, författningar och föreskrifter

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.8.2022 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan erityisesti määräysten olennaisista muutoksista.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa Mikko Rintala, p. 0295 390 459 (22.7.2022 asti) ja Petri Makkonen, p. 0295 390 516 (22.7-15.8.2022). Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.