Lausuntotiivistelmä

Sammandrag
Arviomuistiota koskeva lausuntopyyntö lähetettiin lausuntopalvelu.fi-verkkosivuston kautta 8.9.2017 ja lausunnot pyydettiin toimittamaan oikeusministeriöön 25.10.2017 mennessä. Lausuntopyyntö lähetettiin puoluerekisterissä oleville puolueille, Sinisten eduskuntaryhmälle, Eduskunnalle, Väestörekisterikeskukselle, Turun yliopiston valtio-opin laitokselle, vaalitutkimuskonsortiolle, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnalle sekä kansalaisjärjestöistä Avoinministeriö ry:lle, Deliberatiivisen demokratian instituutti ry:lle ja Open Knowledge Finlandille. Lausuntoja toimitettiin yhteensä 18 kappaletta, joista 17 lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi:n kautta annetut lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan palvelusta.  
 
Lausunnon antoivat:
 
Avoinministeriö ry
Deliberatiivisen demokratian instituutti ry
Eduskunnan kanslia
Itsenäisyyspuolue r.p.
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta
Keskustan eduskuntaryhmä
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
Open Knowledge Finland
Perussuomalaiset r.p.
Piraattipuolue r.p.
Sinisten eduskuntaryhmä
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Turun yliopisto / Maija Setälä
Vasemmistoliitto r.p.
Vihreä liitto r.p.
Väestörekisterikeskus