Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 57 a §:n kumoamisesta
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 15)