Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till statsrådets redogörelse om etisk informationspolitik under AI-eran

Utkastet till statsrådets redogörelse om etisk informationspolitik under AI-eran
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 79)