Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 11)