Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Arbetsgruppens rapport om koordineringen av frivilligverksamheten och utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna VM005:00/2015

Arbetsgruppens rapport om koordineringen av frivilligverksamheten och utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna VM005:00/2015
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 40)