Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av partilagen (elektronisk tjänst för grundande av partier)

Utkast till regeringens proposition om ändring av partilagen (elektronisk tjänst för grundande av partier)
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 16)