Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till ändring av kreditupplysningslagen för att förkorta lagringstiderna för betalningsanmärkningar

Begäran om utlåtande om ett utkast till ändring av kreditupplysningslagen för att förkorta lagringstiderna för betalningsanmärkningar
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 35)