Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö: Luonnos HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos HE:ksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 8)