Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om en lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och vissa lagar som har samband med den

Utkast till regeringens proposition om en lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och vissa lagar som har samband med den
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 202)