Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuudesta ja sen soveltamiseen liittyvistä kokemuksista
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 74)