Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till lagstiftning för genomförandet av direktivet om öppna data

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till lagstiftning för genomförandet av direktivet om öppna data
1 utlåtanden visas (alla mottagna utlåtanden: 119)