Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utredningen för utveckling av tvistlösning och medling utanför domstol

Begäran om utlåtande om utredningen för utveckling av tvistlösning och medling utanför domstol

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/17577/2022

Svarstiden gick ut: 28.2.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utredningen för utveckling av tvistlösning och medling utanför domstol.
Bakgrund
Ett av målen vad gäller utveckling av rättsstaten i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet. Enligt programmet ska användningen av medling stärkas för att minska antalet rättegångar. Denna utredning behandlar hur användningen av medling kan stärkas och förfaranden för tvistlösning utanför domstol utvecklas framför allt när det gäller avgörande av tvister mellan små och medelstora företag.
Länkar:
Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 28 februari 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er att lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att använda tjänsten kan ni kontakta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar lämnas av regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 029 515 0049, fornamn.efternamn@gov.fi.
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
FINE    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Ihmisoikeuskeskus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan oikeustieteiden laitos Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein oikeus    
Kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeuspoliittinen yhdistys - Rättspolitiska föreningen Demla ry    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Sovittelufoorumi    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Vaasan hovioikeus    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus