Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/8651/2021

Svarstiden gick ut: 15.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää mahdollista lausuntoanne vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta asetuksen (210/1997) 2 §:n muuttamisesta.
Bakgrund
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284, ICAO-TI) ovat muuttuneet. Muutokset sisältyvät ICAO-TI:n vuoden 2021-2022 versioon ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2021. 

Suhde muihin hankkeisiin


Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994, VAK-laki) kokonaisuudistuksessa tarkastellaan uudelleen kaikkia asetuksen säännökset. Muutettava asetus tullaan kumoamaan uuden VAK-lain voimaan tullessa.  
Målsättningar
Asetusmuutoksella päivitettäisiin asetus vastaamaan muuttunutta tilannetta. Jatkossa asetuksessa viittaisiin ICAO-TI määräysten vuoden 2021-2022 versioon.

 
Liitteet:
Tidtabell
Lausunto pyydetään toimittamaan 15.5.2021 mennessä.
Svarsanvisningar för mottagare
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet > käyttöohjeet). Tukea palvelun käyttöön voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. Lausuntoa ei tarvitse lähettää lisäksi erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon voi toimittaaa myös lähettämällä se liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausunnon joko lausuntopalvelussa tai kirjaamon kautta. Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä diaarinumero (VN/8651/2021). 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä. 
Valmistelijat
Mari Suominen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi)
Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@lvm.fi)​

 
Sändlista:
Airport College Oy    
Aviator Airport Services Finland Oy    
Cargo Safe Oy    
Dangerous Goods Management Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finsecpro, Suomen Turvaprojektit Oy    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Ilmavoimien esikunta    
Jetflite Oy    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Nordic Regional Airlines Oy    
Poliisihallitus    
Posti Oy    
puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Scanwings Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen lentäjäliitto ry    
Suomen turvallisuusneuvonantaja ry    
Swissport Finland Oy    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ-ja elinkeinoministeriö    
Väylävirasto    
ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus ilmateitse, VAK, ICAO-TI