Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten

Begäran om utlåtande: Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7823/2019-LVM-102

Svarstiden gick ut: 25.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Kommunikationsministeriet ber er vänligen avge ett utlåtande om statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten.
Bakgrund
I propositionen föreslås de ändringar i statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten (76/2010) som måste göras om de ändringar i miljöskyddslagen för sjöfarten som föreslås i regeringspropositionen godkänns. De föreslagna ändringarna anknyter till genomförandet av fartygsavfallsdirektivet (2019/883), till lagstiftningen om överföringar av farligt respektive skadligt gods, såsom överföring av biodrivmedel, kemikalier, avfall och andra skadliga och farliga laster samt till regleringen av svavelutsläpp.
Målsättningar
Propositionens huvudsakliga syfte är att genomföra de ändringar i statsrådets förordning som följer av ändringen av lagen om miljöskydd för sjöfarten och att precisera bestämmelserna om miljöskyddet för sjöfarten. Dessutom görs det genom förordningen vissa ändringar av teknisk natur. Man stryker onödiga bestämmelser och rättar termer.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas fram till den 25 maj 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Begäran om utlåtande är uppdelad i teman, och svaren gällande de olika temana ges under separata underrubriker. Det är också möjligt att lämna in ett omfattande utlåtande som fritt formulerad text eller som en bilaga.

Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. 

Vi önskar att utlåtandet ges genom att svara på den enkät som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Du behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i utlåtande.fi-tjänsten. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om du behöver hjälp med att använda tjänsten kan du kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi. De ministerier, som använder VAHVA-ärendehanteringssystemet ber att spara sitt ansvar i VAHVA-ärende VN/7823/2019.

OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Specialsakkunnig Laura Sarlin, tel. 0295342063, laura.sarlin@lvm.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisi    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uusimaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ämnesord

satamat

merenkulku

veneily

rikki

öljypäästö