Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavista kohteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: FI.PLM.2017-440

Svarstiden gick ut: 19.3.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning

Puolustusministeriö pyytää lausuntoa puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 8 momentin nojalla säädettävästä valtioneuvoston asetuksesta, jossa määriteltäisiin maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavat kohteet.

Bakgrund

Puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 8 momentin (HE 187/2016) mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaan tarkemmat säännökset maanpuolustuksen kannalta erityissuojattavien kohteiden määritelmästä, niihin pääsystä sekä niiden salassapidosta. Asetuksessa määriteltävissä kohteissa viranomaisvalvonnan jakautuminen on ollut epäselvää, mistä johtuen asetuksella selkeytettäisiin tältä osin oikeustilaa.

Målsättningar
Tavoitteena on laatia puolustusvoimista annetun lain mukainen valtioneuvoston asetus, jossa määritellään maanpuolustuksen kannalta salassa pidettävät kohteet.
 
Liitteet:

Lausuntopyyntö 2017-440.pdf - Lausuntopyyntö

VNa erityissuojattavat kohteet.pdf - Asetusluonnos

Muistio.pdf - Asetusluonnosta koskeva muistio

Tidtabell
Lausunnot pyydetään toimittamaan portaaliin tai puolustusministeriöön 14.3.2017 mennessä.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Kosti Honkanen: +358 295 16001 (vaihde)
Sändlista:
Insta Group Oy    
Leijona Catering Oy    
Nammo Lapua Oy    
Oikeusministeriö    
Patria Oyj / Millog Oy    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Pääesikunta    
Pääesikunta/OIKOS    
Sisäministeriö    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

puolustushallinto

FI.PLM.2017-415

FI.PLM.2017-440

salassa pidettävät kohteet