Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Lausuntopyyntö musiikkialan perustutkinnon perusteista

Lausuntopyyntö musiikkialan perustutkinnon perusteista

Diarienummer för begäran om utlåtande: OPH-2230-2019

Svarstiden gick ut: 4.11.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Opetushallitus pyytää lausuntoanne musiikkialan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
 
Bakgrund

Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet tutkintorakenteessa oleville ammatilliselle tutkinnolle. Tutkinnon perusteiden uudistaminen tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Uudistetut Musiikkialan perustutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020.
 
Musiikkialan perustutkinnon luonnos on valmisteltu kolmikantaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Asiantuntijatyöryhmässä on mukana musiikkialan työelämän edustajia, opettajia ja alan sidosryhmien edustajia. Lisäksi luonnoksesta on saatu kommentteja alan työelämän edustajilta, opettajilta, opiskelijoilta sekä työelämätoimikunnalta.

Opetushallitus on kevään 2019 aikana suunnitellut uutta esittämistapaa ammatillisten perustutkintojen arviointikriteereille. Tavoitteena on ollut luoda yhteiset arviointikriteerit kaikille perustutkinnoille tutkinnon perusteiden esittämistavan selkeyttämiseksi ja arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Arviointikriteerit ovat luonnoksia ja kriteerit viimeistellään syksyn 2019 aikana.

Liitteet:

Musiikkialan perustutkinto - luonnos.docx - Musiikkialan perustutkinnon perusteet -luonnos

Tidtabell

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.11.2019.  

Svarsanvisningar för mottagare
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
  • kaikille tutkinnon osille yhteisistä arviointikriteereistä

Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnonantajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Musiikkialan perustutkinnon perusteluonnos on valmisteltu musiikkialan asiantuntijaryhmän tuloksena, jossa on ollut mukana alan opettajia, musiikkialan työntekijöiden edustajia ja työelämän edustajia. Musiikkialan perustutkinnon perusteluonnosta on valmisteltu yhteistyössä Pop & Jazz konservatorion kanssa.
 
Musiikkialan perustutkinnon perusteita ovat olleet laatimassa seuraavat henkilöt:

Hauhia Minna, SASKY koulutuskuntayhtymä
Kallio Tapio, Pop & Jazz Konservatorio
Kauniskangas Ulrika, Pop & Jazz Konservatorio
Kiimalainen Arto, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Konttinen Sampsa, Tampereen Konservatorio
Korhonen Otto, Joensuun konservatorio
Kämäräinen Jaakko, Suomen Muusikkojen Liitto ry
Maunula Mikko, Turun konservatorio
Peltola Jarkko, Pianomestarit Oy, Helsingin Konservatorio
Warme-Korpinen Rea, Helsingin Konservatorio.
 
Lisätietoja antavat opetusneuvos Tuula Sumkin (tuula.sumkin@oph.fi) ja Tapio Kallio (tapio.kallio@popjazz.fi)

 
Sändlista:
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Invalidisäätiö sr    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Kuntaliitto    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Lahden Konservatorio Oy    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oulun kaupunki    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen konservatorioliitto – Finlands konservatorieförbund r.y    
Suomen Musiikitekijät ry    
Suomen Musiikkikustantajat ry    
Suomen Muusikkojen Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Teollisuusliitto ry    
Turun konservatorion kannatusyhdistys - Garantiföreningen för Åbo konservatorium r.y.    
Asiasanat

musiikkialan perustutkinto, uudistaminen, muusikkko, musiikkiteknologi, pianon virittäjä