Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/240/03/2018

Svarstiden gick ut: 9.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Kommunikationsministeriet begär yttranden om bifogade utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/20019, nedan lagen om stöd för bredband).

I propositionen föreslås att giltighetstiden för stödprogrammet ska förlängas till utgången av 2020. Syftet med propositionen är att säkerställa att de anslag som reserverats för stödprogrammet ska kunna utnyttjas innan stödprogrammet upphör. Dessutom föreslås det att en paragraf om elektronisk delgivning ska fogas till lagen.
 
Bakgrund
Lagen om stöd för bredband gäller stödprogrammet Snabba bredband, inom ramen för vilket bredbandsnät delvis byggs ut med offentligt stöd i områden där förbindelser annars inte skulle byggas ut. I lagen om stöd för bredband finns bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar offentligt stöd kan beviljas för utbyggnad av bredband.
 
Enligt de gällande stödvillkoren ska stöden inom ramen för stödprogrammet betalas ut före utgången av 2019. Av stödmedlen återstår dock cirka 24 miljoner euro som ännu inte har beviljats, och därför är det ändamålsenligt att stödprogrammet inte upphör innan medlen har använts. Lagändringen skulle innebära att projekt kan byggas under två byggnadsperioder till.

 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att alla de medel som reserverats för stödprogrammet ska kunna utnyttjas innan stödprogrammet upphör. Propositionen stöder regeringsprogrammets mål om skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast 9.3.2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena begärs som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Yttrandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar.
 
Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
 
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Andelslaget Optowest    
Avita ry    
Baltic Cableline    
Bothnia Broadband Ab    
Business Finland    
CGI Suomi Oy    
Cinia Group Oy    
Comptel Oyj    
DNA Oy    
Effi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa    
Elisa Oyj    
Empower Oy    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Eurajoen Puhelin Osk    
FiCix ry    
Finnet-liitto ry    
Fortum Oyj    
F-Secure    
Gasum Oyj    
Helen Oy    
Helsingin kauppakamari    
Hewlett-Packard Oy    
Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Härkätien Puhelin Oy    
Iisalmen Puhelin Oy    
Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö    
Ilonet Oy    
Infra ry    
Insinööriliitto ry    
InterQuest Oy    
ITS-Finland ry    
Jakobstadsnejdens Telegon Ab    
JOT Automation Oy    
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Kainuun liitto    
Kairan Kuitu verkko-osuuskunta    
Kaisanet Oy    
Karis Telefon Ab    
Karjalan ATK-Awot Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen valokuituverkot Oy    
Keskuskauppakamari    
Keypro Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimito Telefonaktiebolag    
Kodintekniikkaliitto ry    
Kokemäen Teollisuuskylä Oy    
Koneyrittäjien liitto    
Kuluttajat – konsumenterna ry    
Kuluttajatutkimuskeskus    
Kymenlaakson liitto    
L M Ericsson Oy Ab    
Lainvalmistelun arviointineuvosto    
Laitilan Puhelin Osk    
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin liitto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounea Oy    
LPOnet oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Maanmittauslaitos    
Medialiitto ry    
MPY Palvelut Oyj    
Nixu Oy    
Nokia Oyj    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Kymijoen kyläkuitu    
Osuuskunta Utakuitu    
Oy IBM Finland Ab    
PALTA    
PAM ry    
Pardia ry    
Pargas Telefon Ab/Paraisten Puhelin Oy    
PAU ry    
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy    
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy    
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy    
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
Pro ry    
Puolustusministeriö    
PyhäNet Oy    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen Valokuitu Oy    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Ranuan kuituverkot Oy    
Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta    
Relacom Finland Oy    
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Satakunnan liitto    
Savon Kuituverkko Oy    
Siemens Finland Oy    
Siikaverkko Osuuskunta    
Sisäministeriö    
Skärgårdsnäten Ab    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Internet-yhdistys ry    
Suomen isännöitsijäliitto    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kotiseutuliitto    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kylätoiminta ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Seutuverkot ry    
Suomen tieyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suupohjan Seutuverkko Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköherkät ry    
Tampereen Puhelin Oy    
Tecnotree Oyj    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Tervolan Palveluverkot Oy    
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry    
Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry    
Tieto Oyj    
Tietoalan toimihenkilöt ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Tähtikuitu Oy    
Ukkoverkot Oy    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten Valokuituverkot Oy    
Vaisala Oy    
Vakka-Suomen Puhelin Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry    
Viestintävirasto    
VR-Yhtymä Oy    
Ympäristöministeriö    
Yritystukineuvottelukunta    
Ämnesord

liikenne- ja viestintäministeriö

laajakaista

Nopea laajakaista

valtiontuki